'Psalmen van nu' door jongerenmuziekgroep

Er zit muziek in onze kerk! Naast het mooie orgel en de cantorij kunnen we ook regelmatig genieten van andere muziek op piano, fluit, saxofoon en gitaar. Een nieuw vast onderdeel van onze diensten vormt de bijdrage door de muziekgroep van onze jongeren. Met enige regelmaat wordt er in de diensten door onze jongeren één van de nieuw 'Psalmen van Nu' gespeeld en gezongen. Dit onder leiding van David van Dijk, die voor de diverse muziekinstrumenten mooie arrangementen componeert.

psalmen voor nu 2

De liturgiecommissie en de kerkenraad zijn bijzonder blij met dit initiatief en ondersteunen deze activiteiten van harte. Daar waar andere kerken leeglopen en er geen ruimte en aandacht is voor nieuwe vormen van kerkmuziek die ook jongeren aanspreekt, wil de Tuindorpkerk juist ruimte geven aan deze ontwikkelingen. Het aardige is dat ook diverse gemeenteleden van onze kerk actief betrokken zijn bij het project Psalmen van Nu. Zo zitten bijvoorbeeld Len Borgdorff en Piet Warners in de redactie. Een prachtig voorbeeld van deze integratie van een mix met diverse muziekuitingen vormde de gedachtenisdienst van zondag 23 november.

psalmen van nu 3Juist in een dienst waarin oud en jong betrokken worden in de gedachtenis aan de overledenen van het afgelopen jaar, kan muziek een verbindende schakel vormen tussen de generaties. De volle kerk, met veel jeugd geeft ook aan dat deze formule goed aansluit bij de behoefte binnen de gemeente aan vernieuwing van het aanbod van kerkmuziek. Om dit verder te ondersteunen heeft de kerkenraad ingestemd met de aanschaf van een nieuwe muziekinstallatie. De jongeren waarderen deze inspanningen vanuit de kerk en merken dat er in hen geïnvesteerd wordt. Dit werkt stimulerend. De kerkenraad van de Tuindorpkerk wil hiermee aangeven dat ze openstaat voor vernieuwing en hierin de jongeren een belangrijke plek wil toekennen. Wij zoeken daarin naar een juiste mix waarin zowel jongeren als ouderen zich thuis voelen en respect hebben voor de verschillen in smaak. Van de oudere gemeenteleden wordt verwacht dat zij open staan voor deze ontwikkelingen, zodat de jongeren in onze gemeente zich uitgenodigd voelen om mee te gaan doen. Dit geldt ook voor al die professionals in onze kerk die zich bezighouden met de kerkmuziek. Ook van hen wordt een open en stimulerende houding verwacht naar onze jongeren. Namens de kerkenraad roep ik iedereen dan ook op om dit beleid verder uit te dragen en te ondersteunen. Er zit muziek in onze kerk! Voor jong en oud! Laat de klokken nog lang mogen beieren!

Wim Verkerk (voorzitter beraad Tuindorpkerk)