Kleurgebruik in de liturgie van de Tuindorpkerk

In de liturgie van de Tuindorpkerk worden op verschillende manieren de kleuren van het kerkelijk jaar gevolgd.

Bloemschikking

Al naar gelang van de kleur van het kerkelijk jaar zal de bloemkeuze bepaald worden door de dan geldende kleur.

Antependium

Vanaf de preekstoel hangt het hele jaar door een zogenaamd antependium. Een doek, geborduurd met een toepasselijke voorstelling in de geldende kleur. B.v. rood met Pinksteren, lila met Kerst of de 40-dagentijd, etc. Er zijn vier antependia voor de verschillende periodes van het kerkelijk jaar.

Stola

Bij gastpredikanten die in de eredienst een toga gebruiken zal doorgaans een stola gebruikt worden, eveneens in de dan geldende kleur.

Orde van Dienst

Tenslotte is sinds kort de omslag van de Orde van Dienst aangepast. Paars in de adventstijd,met uitzondering van de 3e adventszondag. Dan is de kleur roze. Paars licht op naar Kerst toe. In de veertigdagentiijd is de kleur van de omslag eveneens paars, uitgezonderd de vierde zondag (Laetare), dan is de kleur roze.