Gebruiken bij het klokluiden

Elke zondag worden voorafgaande aan de dienst de klokken geluid. Twee maal vòòr de dienst: om 9.40 uur en om 9.55 uur; beide keren gedurende 5 minuten. 

Tijdens de 40-dagentijd is alleen de grote klok te horen (de diepe tonen). In de Adventtijd is alleen de kleine klok te horen. Tijdens "gewone" zondagen luiden de middelste en kleine klok.

Tijdens de dienst wordt bij het gemeentelijke bidden van het "Onze Vader" de kleinste klok geluid .

Voorts worden alle drie de klokken geluid bij bijzondere gelegenheden, zoals op hoogfeestdagen, bij trouwdiensten en bij nationale feest- of gedenkdagen.

Bij begraven wordt tijdens het uitdragen de grote klok geluid als het een man betreft, de middelste klok bij een vrouw en de kleine klok als het een kind betreft.