Liturgie

Het verhaal van gedenken en hoop

Zo typeert rabbijn Jonathan Sacks de Haggada, het Verhaal over de Uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn naar het Beloofde Land.

Lees meer...

Kleurgebruik in de liturgie van de Tuindorpkerk

In de liturgie van de Tuindorpkerk worden op verschillende manieren de kleuren van het kerkelijk jaar gevolgd.

Lees meer...

Gebruiken bij het klokluiden

Elke zondag worden voorafgaande aan de dienst de klokken geluid. Twee maal vòòr de dienst: om 9.40 uur en om 9.55 uur; beide keren gedurende 5 minuten. 

Lees meer...

Het Liturgisch Centrum

Tekst, uitleg en foto's over Het Liturgische centrum.

Lees meer...

Liturgie

In de Tuindorpkerk wordt een liturgie aangehouden die gebaseerd is op een combinatie van de Joodse en Protestanse traditie.