Kerkdienst

Vieringen in de Tuindorpkerk

Als gemeente willen we ruimte creëren voor diversiteit en variatie in muziek, liturgie en beelden. Zowel in de reguliere als in de experimentele vieringen. De liturgie heeft een verbindende en inspirerende werking. Doel van de liturgie is hoofd en hart, het zichtbare en onzichtbare, bij elkaar te brengen. De liturgie is ook bedoeld om structuur aan te brengen in de dienst, door herhaling van elementen en een herkenbare opbouw. Muziek en beeld, kunst en bloemen, dragen – mits van goede kwaliteit en passend binnen de tijden en kleuren van het kerkelijk jaar – in belangrijke mate bij aan het ontstaan van verwondering en bezieling tijdens de vieringen.

palmpasen

Liturgie op website

Via kerkomroep.nl is het mogelijk de diensten van de Tuindorpkerk te beluisteren, op het moment van de viering of achteraf.

Lees meer...

Gastvrijheid

De Tuindorpkerk profileert zich graag als een gastvrije gemeente. Hoe wordt daar vorm aan gegeven? Veel gemeenteleden zijn daar actief in. Wie moeilijk ter been is wordt gehaald.

Lees meer...

Hoe verloopt een kerkdienst?

Een kerkdienst is om contact te leggen met God. We doen dat alleen en met elkaar. Iedere gemeente doet het anders.

Lees meer...