Kindernevendienst

Elke zondag is er voor de kinderen in de Tuindorpkerk een kindernevendienst.

4-12jaar

Na het eerste begin van de kerkdienst te hebben meegemaakt, gaan ze naar hun eigen ruimte. Daar luisteren ze naar een bijbelverhaal. Vervolgens is er een activiteit rond dit verhaal. Afhankelijk van de leeftijdsgroep kan dat het kleuren van een kleurplaat, het maken van een knutselwerkje, een spel of voor de grotere kinderen een gesprek zijn.

Wanneer de kinderen teruggekeerd zijn in de dienst - aansluitend op de gemeentezang na de preek - zingen de kinderen, begeleid door piano of gitaar, het kinderlied. Meestal door de gemeente ondersteund door het refrein of latere coupletten mee te zingen.

De kindernevendienst wordt gehouden voor drie leeftijdsgroepen: klein (groep 1 t/m 3 van de basisschool), midden (groep 4 t/m 6) en groot (groep 7 en 8).

De kindernevendienst wil de kinderen het gevoel geven dat ze gezien worden, dat ze belangrijk zijn. Daardoor is het een herkenbaar moment op hun eigen niveau. Als materiaal om de kindernevendiensten voor te bereiden maakt de leiding gebruik van 'Kind op Zondag' en 'Bonnefooi'. Jaarlijks worden projecten voorbereid rond vasten/pasen en advent/kerst.

Lijkt het je leuk mee te werken aan de kindernevendiensten, dan kun je contact opnemen met Els Smit.