Hoe verloopt een gedachtenisdienst?

En zij zijn – ons voor altijd lief – gegaan van God tot God.

Rond 2 november, Allerzielen, staan wij uitdrukkelijk stil bij gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Het gaat om mensen die ons lief waren. Daarom is het goed dat we tijd en ruimte mogen vinden om ook als gemeente een uur van herdenken te beleven. Dat herdenken is goed, is mooi. En het is ook zwaar, want ons hart is er zo mee gemoeid.

Dat hart laat zich trouwens niet beperken tot het herdenken van gemeenteleden, die zijn overleden, ook elders in onze omgeving zijn wij misschien geliefden door de dood kwijtgeraakt. En dat kan wel langer dan een jaar geleden zijn: tijd heeft niet zoveel vat op een hart.Hoe moeilijk het ook allemaal is, het is toch ook heel bijzonder dat juist in de kerk ruimte gecreëerd kan worden voor leven en dood, voor geboorte en sterven, voor vrolijke kruisjes en kruisjes van gemis.

Om recht te doen aan gevoelens die er bij ons leven, juist tijdens de gedachtenisdienst, is het goed als we weten hoe één en ander verloopt in deze dienst. Welke overledenen worden genoemd? Het gaat om mensen, die lid waren van de Tuindorpkerk of bij overlijden in "Tuindorp Oost" woonden. Daarnaast worden ook andere personen genoemd als daar uiterlijk in de week voor 22 oktober om is gevraagd aan de dienstdoende predikant, ds P.J. Rebel. Voor de met name genoemde personen wordt een kaarsje aangestoken. Dat kan gebeuren door één van de nabestaanden, als men daar prijs opstelt. In andere gevallen zal door één van de jongeren het lichtje worden aangestoken. Alle nabestaanden worden in de loop van oktober persoonlijk uitgenodigd om aanwezig te zijn. Als alle namen zijn genoemd, worden de overledenen in stilte herdacht.

Daarna wordt ieder in de gelegenheid gesteld om naar voren te komen en een lichtje bij te zetten voor een dierbare, die niet met name genoemd werd. Tot slot ontsteken we een licht voor iedereen die niet herdacht is. We hopen dat zo een troostrijke dienst vorm gegeven wordt.

Nieuws Gedenken