Wanneer gedenken we onze gestorvenen?

Allerzielen of de zondag van de voleinding? Wanneer gedenken we onze gestorvenen?

 

In onze kerk is het lang gebruik geweest om de overleden gemeenteleden van het voorbije jaar te gedenken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel bekend als ‘Eeuwigheidszondag’ of ‘Zondag van de voleinding’. De daaropvolgende zondag is dan die van eerste Advent, waarmee een nieuw kerkelijk jaar begint. Maar vanaf 2016 kiezen we in de Tuindorpkerk voor de gedachtenisviering de zondag die het dichtste ligt bij 2 november, in de katholieke kerk bekend als de datum van Allerzielen. Dat moment valt ongeveer vier weken eerder en het sluit aan bij de aandacht die er in de samenleving en in de media rond die datum is voor de herdenking van onze doden. In de Reformatie had men zich afgekeerd van het gedenken op Allerzielen, want dat was geassocieerd met inspanningen die gelovigen zich konden getroosten om de zielen van de overledenen snel door het ‘vagevuur’ te loodsen. Van dat geloofsconcept had Luther al in zijn befaamde stellingen afstand genomen. Voor ons speelt die associatie met het vagevuur niet meer. We kunnen ons daarom aansluiten bij de voor-reformatorische traditie en bij de aandacht die er in de samenleving rond 2 november is voor verlies en rouw. Ook wij gedenken in deze periode onze overledenen. De opzet van de gedachtenisviering is dezelfde als voorheen.

Nieuws Gedenken