Preken

Overdenking 2 augustus door R. Haan

De overweging van Roelf Haan op 2 augustus is hier na te lezen.

Overdenking zondag 19 juli door Ype Viersen

De overweging van Ype Viersen van 19 juli is hier na te lezen.

De Gave van de Tora & de Gave van de Geest

Veel mensen in deze tijd vinden het lastig aan anderen te vertellen waar het Pinksterfeest over gaat. Kerstfeest is gemakkelijk uit te leggen, maar Pasen en Pinksteren zijn echt ingewikkelder. Wellicht dat een kleine verkenning van mogelijke verbanden tussen ons christelijke Pinksterfeest en het Joodse Wekenfeest beter zicht geeft op waar het bij Pinsteren om draait.

Lees meer...

Mensen van God

Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Mattheüs 5: 21 en 22

Lees meer...

Een Gezegende Familie

Zo zegende Jakob (zijn kleinzonen) Efraïm en Manasse op die dag; hij zei:
Israël zal met jullie naam zegenen door te zeggen: Moge God u maken als Efraïm en als Manasse.
(Genesis 48: 20)

Lees meer...