18+ Jaar

De 18+ groep bestaat uit een actieve, hechte groep, die ongeveer 10 keer per jaar bijeenkomt op zondagavond om samen te eten en dan een inhoudelijk thema te bespreken. Sinds twee jaar bereiden de jongeren het inhoudelijke gedeelte zelf voor (samen met iemand van de leiding). Het betreft een mix van maatschappelijke en bijbelse thema's.

Naast de zondagavonden verzorgt de groep 2 keer per jaar een middag in één van de bejaardenhuizen in de wijk. De groep gaat met Hemelvaart naar Taizé. Er wordt meegewerkt aan in ieder geval één dienst per jaar, aan de carols in de Tuin en aan de paaswake. De groep organiseert de vrijmarkt met de ZWO-groep. Er is een bestuur bestaande uit 3 jongeren die alle zaken regelen. Doel van de groep: toewerken naar zelfstandigheid: ze organiseren hun eigen activiteiten, delen van (geloofs)ervaringen, met elkaar in gesprek zijn, toewerken naar het nemen van verantwoordelijkheid in de gemeente (door meewerken aan kindernevendienst bijvoorbeeld).

Voor wie zich verder wil verdiepen in het christelijk geloof, is er de 18+-catechese.