Jaarprogramma 15+ groep

Het nieuwe seizoen voor de 15+ groep is weer begonnen. Een jaar met veel leuke en afwisselende activiteiten.

Ieder jaar wordt een aantal huiskamerbijeenkomsten gepland in Huis in de Wijk. Daarnaast helpen de jongeren één keer in de maand mee om de bewoners van Bartimeus naar de kapel te begeleiden. Ook is er maandelijks de wereldwinkel, waar de jongeren u enthousiast proberen te krijgen voor de producten van Fair Trade.

Op een aantal vrijdagavonden is er film in Huis in de Wijk. Kortom een leuk en vol programma.