Nieuws van het PMP

Hier een aantal mededelingen van het Pastoraal Meldpunt.

Bezoekmedewerkersbijeenkomst
Ook dit jaar organiseert het Pastoraal Meld Punt (PMP) een themabijeenkomst voor bezoekmedewerkers en andere belangstellenden. We overwegen om dit keer de bijeenkomst na een kerkdienst te houden met een gastspreker. Uiteraard met wat lekkers bij de koffie. Maar het zou ook zomaar weer een avond kunnen worden. Binnenkort volgt meer informatie over thema en datum op de website en in de volgende Mozaïek.

Paasgroet/ Kerstgroet.
We gaan weer aan de slag om een mooie Paasgroet te verzorgen voor onze oudere gemeenteleden. De Kerstattentie was dit jaar een alternatief voor het Kerstnummer van het tijdschrift ‘Open Deur’. Een mooi versierd klein Windlicht kwam ervoor in de plaats, gemaakt door Benedictijner monniken in Maria Laach. We hopen dat het gewaardeerd werd door de ontvangers. We kregen al een paar leuke reacties.

Bedankje
Tanny Pouwer laat via het PMP haar dank overbrengen voor de kaarten, bezoek en telefoontjes die ze ontvangen heeft in Verpleeghotel Bovenwegen Warande in Zeist. Het doet haar heel goed dat veel gemeenteleden met haar meeleven.
Als u ook graag bezoek ontvangt van de kerk of iemand weet die graag bezoek ontvangt of op een andere manier aandacht op prijs stelt, spreek dan gerust iemand van ons team aan. We staan iedere zondag bij het Wel en Wee bord in de kerk en noteren uw wensen en opmerkingen.

‘Nieuw’ PMP lid
Afgelopen najaar is Petra Moll toegetreden tot het PMP-team. Zij vervangt daarmee Johanneke van Marle die vanwege studie en privé-drukte helaas moest stoppen. Als jij/u ook belangstelling hebt, we kunnen extra teamleden goed gebruiken en vertellen graag wat dit dankbare werk inhoudt.
Tot ziens bij het Wel en Wee bord in de kerk.

Het PMP-team:
Corrie Kamphof (coördinator)
Tineke Drogendijk
Anke Hagen
Petra Moll
Arja Ottink
Margreet Zwart