Pastoraat

Het Pastoraal Meldpunt (PMP)

Het bezoekwerk in de Tuindorpkerk wordt vanuit het Pastoraal Meldpunt (PMP) georganiseerd. Een ieder die behoefte heeft aan bezoek of iemand weet die behoefte heeft aan bezoek of een andere vorm van aandacht kan daar terecht. Een PMP'er of één van de pastoraal bezoekmedewerkers (vrijwilligers uit de gemeente) komt graag bij je langs. georganiseerd worden .

Een gesprek met de predikant of een van de ouderlingen is ook mogelijk. In de meeste gevallen gaat het om onderling contact bij ziekte, problemen, rouwverwerking of geloofsvragen. Heeft u iets te melden voor het Wel en Wee bord dan kunt u dat kwijt bij één van de leden van het PMP.


Werkwijze PMP

Iedere week heeft iemand van het PMP 'dienst' op zondag. Voor en na de kerkdienst staan we bij het Wel en Weebord in de Voorhof, naast de boekentafel. We noteren de vragen en wensen en maken een praatje.

In de week daarna bellen we op of sturen we een kaartje bij ziekte, overlijden of vreugdevolle gebeurtenissen, geboorte en huwelijksjubilea. Oudere gemeenteleden ontvangen ook een kaart en/of bloemen rond hun verjaardag. Het PMP is als het ware oog en oor van de gemeente. Kroonjarigen vanaf 80 jaar worden vermeld op het Wel en Wee bord. Als u daar geen behoefte aan heeft kunt u dat bij een van ons melden.

Het PMP is er voor u en jou!


Wat doet het PMP nog meer?

Eens per jaar organiseren we een thema-avond voor de pastoraal bezoekmedewerkers en andere belangstellenden met meestal een gastspreker.

Met Kerst en Pasen sturen we een speciale groet naar onze oudere gemeenteleden.

Af en toe komt de vraag bij ons wat het PMP doet en waarvoor men terecht kan bij het PMP. Het PMP houdt contact met de gemeenteleden. Dit doet zij doordat iedere zondag een PMP-lid bij het Wel-en-wee-bord staat als aanspreekpunt voor uw vragen en opmerkingen.
Denk aan:

  • U wilt graag bezoek ontvangen of kent iemand die graag bezoek wil
  • U vindt dat iemand een bloemetje of kaartje verdient
  • U vindt dat iemand op een andere manier aandacht nodig heeft
  • U komt /bent zelf in een situatie en wilt daarover het PMP informeren
  • U signaleert bij andere gemeenteleden zorgsituaties

Neem dan contact op met het pastoraal meldpunt. U kunt ons altijd mailen of bellen:

Naam Mailadres Telefoon
Marja van der Wees marja@vanderwees.com  06 - 52196754
Marie-Alice Storimans m.storimans@gmail.com  030 - 2712855
Anke Hagen ankehagen@kpnplanet.nl 030 - 2715301
Petra Moll petramoll@gmail.com 06 - 33749967
Arja Ottink fam.ottink-dehoop@ziggo.nl 030 - 2719699
Margreet Zwart mj.zwart@hetnet.nl 030 - 2734141

 

Het Wel en Wee-bord

Op dit bord vindt u de namen en adressen van mensen die ziek zijn of om een andere reden wat extra aandacht kunnen gebruiken. U kunt hen verrassen met een kaartje, een e-mailtje, een telefoontje of een bezoekje.

U kunt elke zondag iemand van het PMP-team aanspreken bij de boekentafel bij de ingang van de kerk.