AVG laat u niet in de steek

We gaan er al zo precies mee om maar volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden wij geacht nog zorgvuldiger met persoonsgegevens om te gaan. Dat heeft alles te maken met het feit dat dergelijke gegevens veel makkelijker onder ogen en in handen van mensen kunnen komen die daar helemaal niets mee te maken hebben.

Als u bijvoorbeeld de bloemen van de kerk krijgt, omdat u nu al weken in het ziekenhuis ligt, dan zou er bij de mededelingen gezegd kunnen worden: de bloemen gaan naar Nel de Vries, Molenstraat 141e die nu al weken in het ziekenhuis ligt.
Een dergelijke mededeling kan tot in Honduras gehoord worden dankzij onze diensten die via internet te volgen zijn. Daarover hoeven we ons weinig zorgen te maken, maar we moeten er wel een beetje rekening mee houden.
Maar daarom moeten we bij de mededelingen wel even nadenken wat er relevant is om te vertellen.

De Mozaïek is een blad voor een besloten groep. We moeten niet alle was buitenhangen, maar het kan geen kwaad om adresgegevens te publiceren in een blad voor een besloten groep. Maar de Mozaïek vind je ook op de site. Daar zal dergelijke persoonlijke informatie niet openbaar gemaakt worden. Die informatie is eventueel wel beschikbaar, maar dan alleen als je een ‘sleutel’ hebt om erbij te komen. Ook nu heb je voor bepaalde informatie een wachtwoord nodig. Dat zal gebruikelijker worden. We kunnen op dit punt overigens nog heel wat verwachten. Er komt binnen niet al te lange tijd een app waardoor de informatie niet alleen makkelijker maar ook uitsluitend beschikbaar is voor de eigen groep.
Voor de Wie-Wat-Waar, dat voor ons Tuindorpkerkers onmisbare document, geldt hetzelfde: die gegevens zijn alleen beschikbaar voor de eigen groep. Cock Voorrips gaat er binnenkort weer mee aan de slag.

Het is allemaal nieuw, dus we zullen er nog even aan moeten wennen. De maatregelen hebben ongetwijfeld een hoog papiertijgergehalte, maar we moeten er wel iets mee.
Wij zullen proberen een beleidsplan op te stellen, waarbij we ons het nodige laten influisteren door de PGU. We benaderen de verschillende geledingen binnen onze kerken met voorstellen voor de manier waarop zij het best met hun gegevens kunnen omgaan. Zo vragen we om gegevens te vernietigen die geen archiefwaarde hebben en die vijf jaar ongebruikt zijn gebleven.
Administratieve gegevens op een computer moeten grondig beveiligd zijn. Dat is overigens al het geval. Verder zullen we in mailtjes, brieven en mededeling waarin persoonlijke gegevens een rol spelen altijd vragen om aan te geven als die gegevens of een deel daarvan niet mogen worden gebruikt voor publicatie.
Veel persoonlijke informatie is nu al zeer beperkt beschikbaar, bijvoorbeeld alleen voor de predikant, of alleen voor PMP en predikant en voorzitter kerkenraad.

Er is momenteel een groepje actief om een en ander voor de Tuindorpkerk op een rijtje te zetten.
Als duidelijk hoe het moet en hoe we het willen, dan is het wachten op instemming van de Kerkenraad. Vanaf dan kunnen de kerkenraadsleden erop rekenen dat de AVG ieder najaar op de agenda staat.

Wie zitten er in de werkgroep AVG? Vanwege de communicatie Reitze Verkerk, voor de administratie van onze kerk Cock Voorrips, namens de kerkrentmeesters Martijn van Marle, die er ook in zit voor het moderamen, samen met Len Borgdorff.