WieWatWaar 2018

De WieWatWaar 2018 is klaar voor gebruik!

Zoals elk jaar krijgt u ook nu tegelijk met het februarinummer van Mozaiek de zo goed mogelijk bijgewerkte adressengids van onze gemeente. Met hulp van velen van u zijn de gegevens weer up-to-date. Dank voor het aanleveren van wijzigingen en toevoegingen. Wilt u de fouten, die ondanks alle inzet, toch nog in deze gids staan doorgeven aan:

Cock Voorrips
Hengeveldstraat 136
3572 KJ Utrecht
Tel 030-2314123, e-mail: c.voorrips@zonnet.nl

Alvast bedankt, redactie Mozaiek