Diaconie

Belijdenis van Alfred C. Bronswijk

Een gedicht bij Lucas 19: 9 - 14

Lees meer...

JobGroups: steuntje in de rug voor werkzoekers

En dan ben je op eens werkloos... Het zal je maar overkomen! Bij sommige mensen gebeurt het plotseling, bij anderen na een pijnlijk proces van touwtrekken. Voor je het weet sta je dan op straat en zit je thuis. Zoiets gaat je niet in de koude kleren zitten. Het is daarbij steeds lastiger om weer een nieuwe baan te vinden. En al helemaal lastig om daarin positief en gemotiveerd te blijven...

Lees meer...

Wat doet de diaconie?

De diaconie

  1. Komt op voor mensen die anders niet gehoord worden, voor gemeenteleden en voor mensen dichtbij en ver weg. Diakenen geven onvoorwaardelijke aandacht, praktische ondersteuning, financiële bijstand of helpen zoeken naar de juiste instanties.
  2. Stimuleert de betrokkenheid en inzet van gemeenteleden bij deze taken.
  3. Zorgt dat de financiële en andere middelen aanwezig zijn om deze taken te vervullen.

Een financiële bijdrage voor het diaconale werk kunt u storten op NL56 RABO 0325 4090 21 ten name van de diaconie Tuindorpkerk.

Individuele hulpverlening?

Een belangrijke activiteit van de diaconie is incidentele hulp bieden aan mensen die dat om de een of andere reden even nodig hebben.

Lees meer...

HiP en Present

Wil je van tijd tot tijd iets voor een ander betekenen? Geef je dan op als vrijwillige hulpbieder bij HiP (Hulp in Praktijk).

Lees meer...