Diaconie

Wat doet de diaconie aan armoedebeleid?

Als wijkdiaconie zetten we ons ook in om armoede in onze omgeving te verkleinen. We doen dat bijvoorbeeld door geld en energie te steken in Present-acties, in het inzamelen van winterkleding en in acties van de Voedselbank. Het is bemoedigend te merken dat u ons daarbij helpt; de vele zakken met winterkleding en de dozen met producten voor de Voedselbank zijn daarvan het duidelijk bewijs.

Lees meer...

Belijdenis van Alfred C. Bronswijk

Een gedicht bij Lucas 19: 9 - 14

Lees meer...

JobGroups: steuntje in de rug voor werkzoekers

En dan ben je op eens werkloos... Het zal je maar overkomen! Bij sommige mensen gebeurt het plotseling, bij anderen na een pijnlijk proces van touwtrekken. Voor je het weet sta je dan op straat en zit je thuis. Zoiets gaat je niet in de koude kleren zitten. Het is daarbij steeds lastiger om weer een nieuwe baan te vinden. En al helemaal lastig om daarin positief en gemotiveerd te blijven...

Lees meer...

Wat doet de diaconie?

De diaconie

  1. Komt op voor mensen die anders niet gehoord worden, voor gemeenteleden en voor mensen dichtbij en ver weg. Diakenen geven onvoorwaardelijke aandacht, praktische ondersteuning, financiële bijstand of helpen zoeken naar de juiste instanties.
  2. Stimuleert de betrokkenheid en inzet van gemeenteleden bij deze taken.
  3. Zorgt dat de financiële en andere middelen aanwezig zijn om deze taken te vervullen.

Een financiële bijdrage voor het diaconale werk kunt u storten op NL56 RABO 0325 4090 21 ten name van de diaconie Tuindorpkerk.

Individuele hulpverlening?

Een belangrijke activiteit van de diaconie is incidentele hulp bieden aan mensen die dat om de een of andere reden even nodig hebben.

Lees meer...

Meer artikelen...

  1. HiP en Present