Diaconie

Wat doet de diaconie?

De diaconie

  1. Komt op voor mensen die anders niet gehoord worden, voor gemeenteleden en voor mensen dichtbij en ver weg. Diakenen geven onvoorwaardelijke aandacht, praktische ondersteuning, financiële bijstand of helpen zoeken naar de juiste instanties.
  2. Stimuleert de betrokkenheid en inzet van gemeenteleden bij deze taken.
  3. Zorgt dat de financiële en andere middelen aanwezig zijn om deze taken te vervullen.

Een financiële bijdrage voor het diaconale werk kunt u storten op NL56 RABO 0325 4090 21 ten name van de diaconie Tuindorpkerk.

Individuele hulpverlening?

Een belangrijke activiteit van de diaconie is incidentele hulp bieden aan mensen die dat om de een of andere reden even nodig hebben.

Lees meer...

HiP en Present

Wil je van tijd tot tijd iets voor een ander betekenen? Geef je dan op als vrijwillige hulpbieder bij HiP (Hulp in Praktijk).

Lees meer...