Suggesties voor groen, wat gaan we doen?

 

Tijdens het kampeerweekend zijn er suggesties gevraagd wat we in de Tuindorpkerk zouden kunnen aanpakken. Inmiddels is de commissie bijeen geweest om te kijken wat de mogelijkheden zijn om deze dingen uit te gaan voeren. Hieronder lichten we een en ander toe.

· geen wegwerpbekers, maar afwasbare bekers voor kindersap

Hierover hebben we met de koffiegroep gesproken en zij stellen het volgende voor: ze maken de voorraad van bekertjes die er nu nog is op. Daarna komen er herbruikbare bekers die ook in het rekje passen. Lijkt ons een strak plan!

· verwarming lager, jas aan

· verlaagd (glazen) plafond

· warmtepomp

· isolatie

Alle energiebesparende maatregelen zijn lastige zaken om goede besluiten over te nemen. Er spelen nogal wat overwegingen een rol. Het meeste gas wordt door de week gestookt om het orgel op temperatuur van 10 graden te houden. Er is relatief weinig gas nodig voor het opstoken van de kerk op zondag. Daarnaast wordt er door de kerkgangers heel verschillend gedacht over een goede balans tussen thuis zijn in de kerk en comfort. Veel mensen vinden het al fris. Beter isoleren is een oplossing. Maar dat kost ook veel geld. Als de installatie vervangen moet worden, gaan we in ieder geval goed kijken naar een beter alternatief. Je jas aanhouden is een kwestie van acceptatie. De vraag is hoe we mensen kunnen verleiden. We denken nu aan een soort campagne om het draagvlak te vergroten, rond warme truiendag (februari). Misschien vindt degene die dit idee geopperd heeft het leuk om daarover mee te denken? Neem daarvoor contact op met Robert Quast.

De suggestie van het verlaagde plafond is een van de opties die we meenemen in het isolatieplan. Dat wordt een kostbaar verhaal. De vraag is hoe het zich verhoudt tot het geluid van het orgel. Bij deze optie kan je ook denken aan het aanbrengen van panelen met infrarood verwarming.

Voor het realiseren van de warmtepomp is het een voorwaarde dat het gebouw goed geïsoleerd is. We gebruiken al groene stroom. De warmtepomp is ook een onderdeel van het verwarmingsplan.

Er is inmiddels uitgezocht dat spouwmuurisolatie niet mogelijk is. Vloerisolatie is deels al aangebracht en kunnen we verder uitbreiden. We denken er aan om hier een sponsorproject van te maken, net als voor de LED-lampen. De glasisolatie wordt meegenomen in het isolatieplan.

· met de fiets naar de kerk

We hebben het idee dat de meeste mensen al wel lopend of met de fiets komen. Dit is natuurlijk een persoonlijke verantwoordelijkheid van de gemeenteleden. Desalnietemin gaan we er in oktober aandacht voor vragen.beter op de fiets naar de kerk

· zonnepanelen

Zonnepanelen mogen vermoedelijk niet op het dak in verband met de monumentale status van het gebouw. Tegenwoordig zijn er ook dakpannen met geïntegreerde zonnecellen, te gebruiken in combinatie met dakisolatie. Als dat allemaal ook niet kan, dan zouden we eventueel ook elders kunnen investeren in zonne-energie.

· afval beter scheiden

De mogelijkheden zijn er al. Alleen moet de instructie beter. Wie weet bijvoorbeeld waar je het oud papier moet neerleggen? De huurders scheiden ook niet allemaal even goed. Daar moeten we in het huurcontract een clausule over opnemen. Onze koster Connie loopt al de afvalbakken na om beter te scheiden. We gaan een soort instructiekaart maken. Daarnaast moeten we licht aanbrengen bij de containers buiten. We gaan hierover met Connie een plan maken en dat natuurlijk ook uitvoeren.

· lichten uit en gordijnen open

Dit is ook weer zo'n punt waar diverse belangen spelen. De dominee moet niet tegen de zon in kijken, maar dat betekent niet dat alle gordijnen dicht moeten als de zon schijnt. Iedere zondag moet je weer afwegingen maken. We gaan het in ieder geval in het kostersoverleg bespreken. Het is in ieder geval belangrijk dat we de lichten zoveel mogelijk dimmen, want dat scheelt stroom. De kosters kunnen een lichtmeter-app op hun telefoon zetten, zodat we de lichten niet hoger dan nodig zetten.

· beamer in plaats van liturgieën

Je kan ook denken aan tv-schermen. De leesbaarheid van het huidige scherm is nu niet voor iedereen goed. We gaan iemand vragen dit eens uit te zoeken. En we kunnen vast ook leren van ervaringen bij andere kerken.

We hebben tijdens het kampeerweekend ook nog gevraagd wat iedereen persoonlijk zou kunnen doen. Dat soort voornemens is in je eentje vaak moeilijk vol te houden. We zouden eens kunnen kijken of we in de kerk dit soort persoonlijke voornemens kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door:

-een convenant met jezelf of in een groepje afspreken, elkaar helpen (bijvoorbeeld: hoe houd je het vol om minder vlees en vis te eten? Misschien door een eetgroepje te starten?)

-faciliteren van de deeleconomie (er zijn al allerlei apps, maar we kunnen natuurlijk ook in de kerk veel vaker dingen aan elkaar lenen)

-ter inspiratie gaan we een spreker uitnodigen.na het lezen van een boek. We denken nu aan Babette Porcelijn of Martine Vonk. Houdt de aankondiging in de gaten :-)

Nou, er is nog genoeg te doen! Als je wilt meedenken of meedoen met een van de acties, meld je bij een van de commissieleden:

Annette Kerkstra

Kees Kwant

Robert Quast