Tuindorpkerk, Groene Kerk

Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven.

Je kunt ze herkennen aan een eerlijke kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak of een groot hart voor de schepping en zorg voor de naaste. En allemaal hebben ze een bordje aan de muur: Wij zijn een Groene Kerk. In Utrecht staan nu vier kerken met zo’n bordje: de Domkerk, de Tuindorpkerk, het Johannescentrum en de vrijgemaakte Opstandingskerk.

 

Groene Kerk, wat is dat precies?

‘Groene Kerk’ is geen keurmerk, maar een beweging. Een beweging van kerken en geloofsgemeenschappen die vanuit het geloof aan de slag willen of bezig zijn met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, armoedebestrijding (ver weg en dichtbij) en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Als je met één of meer van deze onderwerpen beleidsmatig bezig bent, ben je in principe al een Groene Kerk.

 

Als je je plannen en activiteiten deelt met andere groene kerken via www.groenekerken.nl heb je recht op ook zo’n bordje aan de gevel. Er is geen dwingend pakket van eisen, maar volop ruimte om op je eigen manier invulling te geven aan goed rentmeesterschap. Om het bordje te houden, moet je elk jaar weer een stapje verder zetten op het pad van de Groene Kerk. Dat kan zijn op gebied van

-           geloof en inspiratie

-           energie

-           omzien naar je naaste

-           schepping en klimaat

-           minder milieubelastende producten kopen

-           Fairtrade producten gebruiken

-           eerlijk bankieren en duurzaam beleggen

 

Wat doet de Tuindorpkerk?

-       sobere maaltijd in de 40-dagen tijd

-       Fairtrade koffie in de kerk

-       verkoop Fairtrade/Wereldwinkel producten

-       isolatiefolie achter de verwarming

-       inkoop van energie via Greenchoice (via PKN Utrecht)

-       plan gemaakt voor energiebesparing

 

Wat gaan we doen in 2013 - 2014?

-       Groene Kerk in de wijk via opruimacties met de jeugd (met diaconale tijd)

-       energiebesparing door de actie isolatie uit het plan uit te gaan voeren

-       nagaan of we een zonnepanelen op het dak van de kerk kunnen leggen.

 

Leuke website

Je kunt de Tuindorpkerk uiteraard vinden op www.groenekerken.nl. De website is zowel een ijkpunt voor activiteiten als een inspiratiepunt. Je geeft er door wat je plannen zijn en je leest wat de plannen van anderen zijn. www.Groenekerken.nl staat boordevol leuke ideeën. Er is zelfs een heuse toolkit waar iedere kerk wel iets passends vindt om te doen. Neem eens een kijkje!

 

Kees Kwant:             030-2717869