Groener geloven, groener leven – 40 groene stappen

Ontmoeting met Marjan Bosch, creatief en praktisch theoloog. Zij gaat vanuit haar spiritualiteit en praktische ervaring in op de praktijk van een meer duurzame manier van leven. Ze doet dat aan de hand van haar 40 groene stappen. De toegang is gratis.

Marjan maakte deel uit van het milieuklooster Stoutenburg en is sinds augustus 2019 bewoner van een nieuwe groene leefgemeenschap, De Huijberg. Zij gaat in op een meer duurzame manier van leven. Leidend thema voor Marjan is de verbinding tussen aarde en hemel. Marianne laat zich voeden vanuit diverse bronnen, waaronder Franciscus van Assisi en de Iona gemeenschap.

40 GROENE STAPPEN – Marjan Bosch, woensdag 11 maart, 20.00 – 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.