Enquette Kampeerweekend

Al heel wat jaren is er de traditie om rond de zomervakantie met de Tuindorpkerk een kampeerweekend te houden in Baarn ( Camping De zeven Linden). Deelnemers waarderen, dat er tijd en ruimte is om elkaar te ontmoeten en dat er gedeelde momenten zijn ( maaltijd, kampvuur, viering), waarbij ons geloof ook een plek krijgt. 

Het biedt de gelegenheid elkaar op een andere manier te leren kennen of met minder bekende mensen op een ongedwongen manier kennis te maken. Bij voorkeur is het een ontmoeting tussen mensen van verschillende generaties ( oud & jong ).

De laatste jaren is het aantal deelnemers aan het teruglopen.
Reden voor ons als kampeercommissie om even pas op te plaats te maken en kritisch te kijken naar deze traditie.
Heeft de formule zijn aantrekkingskracht verloren? Wordt het tijd om een andere vorm en invulling te zoeken?
Relevante vragen, die wij ook aan jullie willen voorleggen. Om de vraagstelling toe te spitsen leggen wij twee varianten voor:

1. Vasthouden aan de huidige opzet, namelijk een kampeerweekend.
Maar dan wel met ingrijpende aanpassingen, zoals
• inkorten tot 1 nacht/ 2 dagen
• programma minder georganiseerd en ingevuld;
terug naar zoals het ooit begon: minder verplichtingen en meer tijd om met elkaar bij te praten.
• gedeelde ervaringen ( maaltijd; viering ) op 1 dag concentreren, zodat gasten van buiten daarbij makkelijker kunnen aansluiten.

2. Kiezen voor een heel andere vorm om het samenzijn als gemeente te beleven.
Dan denken wij aan een dag in en rond de Tuindorpkerk met activiteiten buiten de deur voor verschillende groepen deelnemers ( een gezamenlijke start met koffie en na de activiteiten een maaltijd met zijn allen en een korte viering tot besluit.

Als data denken wij aan het weekend van 29 en 30 juni a.s.

Graag krijgen we van jullie een reactie terug ( uiterlijk zondag 10 maart )

We willen graag een antwoord op de volgende 4 vragen:

1. Wat heeft je voorkeur , optie 1 of optie 2?
2. Aan welke variant ga je zeker niet mee doen
3. Aan welke variant ga je zeker wel mee doen
4. Heb jij suggesties voor een andere invulling dan hierboven genoemd?

Graag mailen naar moll@ziggo.nl 

We stellen het op prijs als je deze vragen bespreekt met je gezin of met andere gemeenteleden.

Daarnaast hebben wij geconstateerd, dat de kampeercommissie dit jaar eenzijdig is samengesteld. Met name van de groep mensen met kinderen en ook van de groep jongeren zouden we een grotere inbreng willen hebben.

Laat het ons even weten ( mondeling of per mail) als je zin hebt om verder mee te denken over deze gemeenteactivititeit.

Een reactie op onze vragen wordt gewaardeerd. Tot horens!

Weekendcommissie,

Marianne Eijgenraam, Myrre van Dijk, Ties Jonkman, Letty de Graaf, Erwin Luijendijk, Corrie Kamphof, Ineke van Keulen, Ruud Moll, Jan Verkerk