Leerhuis: Samen leren in de Tuin 2e seizoen september 2016 –april 2017

Op vrijdagavond tussen 20.00 - 22.00

In het afgelopen seizoen namen acht mensen deel aan het Leerhuis Samen leren in de Tuin. Gemeenteleden en mensen uit de wijk of stad hebben met elkaar kennis gemaakt met de bijzondere wereld van het eerste Bijbelboek: Genesis. Kennis gemaakt met de taal, met de denkbeelden, met de verhaalsoorten en met hoofdfiguren die optreden in dat boek.

Op heel gevarieerde wijze hebben deze leerhuisgangers geproefd aan de verhalen en met elkaar besproken wat hen opviel. Zij werden ook uitgenodigd om zelf teksten en beelden mee te brengen die zij associeerden met de verhalen die op een avond aan de orde kwamen.

Er ontstonden diepgaande gesprekken en tijdens iedere bijeenkomst is ook geprobeerd om zowel literaire, historische als theologisch-ethische vragen aan de orde te stellen die door de verhalen werden opgeroepen.

De methodiek die gebruikt werd is ontleend aan de bakermat van het samen leren, nl. de leertraditie in het Jodendom. Daarbij gaat men ervanuit dat iedere tekst meerduidig en veelzinnig is en meerdere interpretaties verdraagt ook al spreken uitleggingen elkaar soms tegen. Dan wordt het meestal interessant! In iedere bijeenkomst lezen we ook poëzie, of kijken we naar schilderijen bij deze verhalen. Die vertellen hun eigen verhaal.

Via de dialoog met de teksten leer je zowel je eigen kijk op mens en wereld als ook die van je medeleerlingen beter kennen en scherper verwoorden.

De deelnemers vroegen om een vervolg, en dat wil ik bij deze aanbieden. Maar de gekozen werkwijze laat alle ruimte voor nieuwe mensen om zich samen ons te verdiepen in deze rijke wereld. Komend seizoen verdiepen we ons in het tweede bijbelboek: Exodus (over Uittocht en Verbond).

Bij deze nodig ik een ieder die nieuwsgierig is naar de bijzondere wereld van de bijbel uit om zich bij mij op te geven: bwp.vdberg@ziggo.nl;

Eén vrijdagavond per maand lezen en proeven we enkele hoofdstukken. Per bijeenkomst verzorg ik een mapje met tekst- en beeldmateriaal. Het programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 16 september: Exodus 1-2

Vrijdag 14 oktober:      Exodus 3-4

Vrijdag 11 november:  Exodus 5-6

Vrijdag 16 december:  Exodus 7-11

Vrijdag 13 januari:       Exodus 12-15

Vrijdag 10 februari:      Exodus 16-18

Vrijdag 10 maart:         Exodus 19-23

Vrijdag 7 april:              Exodus 32-34

Bas van den Berg, docent bijbel en joodse traditie bij Stichting PaRDeS in Amsterdam