24 november, 16:00, VIERKRACHT GAAT VERDER, doet u weer mee?

Was u erbij, tijdens de eerste VIERKRACHT-viering op 6 oktober jl. waar Martijn, Matthias en Annemiek zo’n bijzonder verhaal vertelden over een gebeurtenis die hun werk zinvol maakt? Die hun deed beseffen dat ook in een werksetting je geloof wel degelijk een rol speelt en je soms ook voor moeilijke en uitdagende keuzes stelt die tegen de ‘normale’ regels in gaan?

Tijdens die viering gingen we ook als gemeente hierover met elkaar in gesprek. Een spannend en waardevol moment, waarop tot veler verrassing échte ontmoeting plaatsvond, juist tussen mensen die je nog niet zo goed kende of die je meende supergoed te kennen!

We wisten niet op hoeveel mensen we konden rekenen tijdens deze eerste VIERKRACHT. Fantastisch dus dat de 100 liturgieën niet voldoende bleken en dat de heerlijke broodjes die we met z’n allen hadden meegenomen, schoon op waren.
Een goed begin, met natuurlijk nog allerlei verbeter- en versterkingspunten die u ook via diverse kanalen hebt ingebracht. Logisch, want het is een experiment dat we met elkaar zijn aangegaan. We leren gaandeweg.

Zondag 24 november is de tweede VIERKRACHT-viering, met als thema:
VERBINDEN
– muziek verbindt hemel, aarde en mensen -
De voorbereidingsgroep is al volop bezig om er weer een inspirerende viering van te maken!
Met als uitgangspunt psalm 98 gaan we op zoek naar muziek en liederen die ons in verbinding brengen met elkaar, met de Bron van Leven, met de wereld en met onszelf. Kortom, we gaan op zoek naar muziek die onze spiritualiteit voedt. Dat doen we zeker niet alleen met muziek en met zang, maar ook met rust en bezinning. Zodat we echt op adem kunnen komen, kunnen opademen.
Samen vieren en de kracht van vieren ervaren, de kracht van muziek én de veerkracht die muziek ons kan bieden. Samen ervaren dat zoeken naar zin in stilte én in trompetgeschal ons als gemeenschap kan verbinden.

Leuk om te weten dat ook de kindernevendienst en de 12-plusgroep een aandeel hebben in deze VIERKRACHT: muziek verbindt immers ook de generaties met elkaar.
U bent weer van harte uitgenodigd!

Nog even ter herinnering:
- VIERKRACHT begint om 16.00 uur.
(dus er is GEEN dienst om 10.00 uur in de Tuindorpkerk).
- Voor wie dat wil, is er na afloop van de viering een eenvoudige maaltijd
- Er is crèche, zodat ook jonge ouders kunnen deelnemen
- Er is kindernevendienst, en de kinderen hebben een bijdrage in de bijeenkomst
- Wie wil worden gehaald en gebracht, dat kan.

De voorbereidingsgroep:
Pepijn Quast, David van Dijk, Sjouktje Hoeksema,
Ally Bouter, Mette Das en Ineke van Keulen