Nieuws van de diaconie

Terugkijken en vooruitkijken; er is deze maand weer het nodige te vertellen.

Voedselbank
Op zaterdag 2 februari werd er in diverse Jumbo supermarkten een inzamelingactie gehouden voor de voedselbank Overvecht.
Er is deze zaterdag heel veel opgehaald en dat was ook wel hard nodig volgens de coördinator van de actie, want met honderd adressen ben je gauw door je voorraad heen. Er hebben ook dit keer weer verschillende gemeenteleden meegedaan aan deze actie.

Enkele reactie die wij tijdens het inzamelen te horen kregen:
“Nee hoor daar doe ik niet aan mee, moet de regering maar voor zorgen.”
“Sorry mevrouw ik krijg zelf van de voedselbank.”
“Nee deze keer niet ik heb zelf ook maar alleen AOW.”
“Geen tijd ik heb haast.”
“Ja natuurlijk heb ik wat over voor de voedselbank, goed dat jullie dit doen.” Vervolgens komt er een hele mand met goederen binnen.
Een Engelse meneer, die pas in Nederland was, reageerde heel verbaasd dat dit in het rijke Nederland nodig was. Dat kon hij niet begrijpen.
Soms denken mensen dat ze iets mogen meenemen van de goederen die ingezameld zijn. Zijn we dus niet duidelijk genoeg geweest. Zo leren we dus iedere keer weer.

Paasgroetenactie voor gevangenen
In de veertigdagentijd kunt u op een paar zondagen kaarten kopen om die te sturen naar mensen die in de gevangenis zitten.
Het zijn dubbele kaarten. Een kaart voor de gevangene en een kaart die de gevangene zelf kan versturen. Wij plakken op beide kaarten een postzegel. Ook leveren wij de adressen. Op de kaart zet u uw naam en als u wilt een groet. Uw adres niet vermelden.
De kaarten moeten voor Palmzondag, dus 14 april, verzonden zijn. Wij vragen voor deze kaarten een vrijwillige bijdrage van € 2,50.
Wij hebben 110 kaarten besteld. Laten we met elkaar zorgen dat deze kaarten allemaal een goede bestemming krijgen. Alvast hartelijk dank!

Sobere maaltijden
Een goede traditie in de Tuindorpkerk: sobere maaltijden in de veertigdagentijd. Ook in 2019 weer. Op drie avonden ontvangen we jullie graag voor een inspirerend samenzijn (van 18:00-19:30 uur) met een heerlijke voedzame maaltijd en mooie ontmoetingen, in de Blauwe Zaal.

Het programma van dit jaar:
-Dinsdag 12 maart: Gert Kuiper van Kerk in Actie komt vertellen over het vastenproject, de stichting PEN in Pretoria, Zuid-Afrika. Gert heeft jarenlang vanuit Kerk in Actie de contacten met deze stichting onderhouden en kan daar enthousiast over vertellen.
-Woensdag 27 maart: een gastspreker van OMDUW praat ons bij over het werk van deze Utrechtse stichting die mensen die dakloos zijn, of dat dreigen te worden, met raad en daad terzijde te staan.
-Donderdag 11 april: Harmen van de Kamp, coördinator van de Stichting Leergeld Utrecht (ons adventproject van afgelopen december) komt samen met een ervaringsdeskundige toelichting geven over het werk van Leergeld.

Voor volwassenen vragen we per maaltijd een bijdrage van €6, kinderen tot en met 12 jaar betalen half geld. Geef je op, samen met huisgenoten en vrienden en maak kennis met onvermoede kooktalenten uit onze gemeente!
Aanmelden kan steeds op de twee zondagen voor iedere maaltijd tijdens het koffiedrinken in de Voorhof of per mail: diaconie@tuindorpkerk.nl.

Vastenpotten
De opbrengst van de vastenpotten van dit jaar komt ten goede aan de stichting PEN in Pretoria, Zuid-Afrika. Ook de kinderen van de kindernevendienst zullen in de veertigdagentijd actief zijn voor kansarme kinderen en jongeren in deze Zuid-Afrikaanse stad.

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben eigenlijk geen toekomst. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.
De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer positief in het leven te staan. De doelen voor dit jaar:
1060 jongeren worden bereikt via bijbelclubs en vakantiekampen
80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding
230 kinderen leren sociale vaardigheden
25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp
95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen zelfvertrouwen op.

Door iedere zondag in de veertigdagentijd een uitgangscollecte te houden, de meeropbrengst van de sobere maaltijden daarbij op te tellen en niet in het minst de bijdrage die de kinderen van de kindernevendienst met hun activiteiten bijeenbrengen, hopen we met elkaar een mooi bedrag bij elkaar te kunnen brengen voor het werk van PEN. Doet u mee?

De diaconie wenst u een goede veertigdagentijd.

Nieuws van de diaconie

 

Terugkijken en vooruitkijken; er is deze maand weer het nodige te vertellen.

 

Voedselbank

Op zaterdag 2 februari werd er in diverse Jumbo supermarkten een inzamelingactie gehouden voor de voedselbank Overvecht.

Er is deze zaterdag heel veel opgehaald en dat was ook wel hard nodig volgens de coördinator van de actie, want met honderd adressen ben je gauw door je voorraad heen. Er hebben ook dit keer weer verschillende gemeenteleden meegedaan aan deze actie.

 

Enkele reactie die wij tijdens het inzamelen te horen kregen:

“Nee hoor daar doe ik niet aan mee, moet de regering maar voor zorgen.”

“Sorry mevrouw ik krijg zelf van de voedselbank.”

“Nee deze keer niet ik heb zelf ook maar alleen AOW.”

“Geen tijd ik heb haast.”

“Ja natuurlijk heb ik wat over voor de voedselbank, goed dat jullie dit doen.” Vervolgens komt er een hele mand met goederen binnen.

Een Engelse meneer, die pas in Nederland was, reageerde heel verbaasd dat dit in het rijke Nederland nodig was. Dat kon hij niet begrijpen.

Soms denken mensen dat ze iets mogen meenemen van de goederen die ingezameld zijn. Zijn we dus niet duidelijk genoeg geweest. Zo leren we dus iedere keer weer.

 

Paasgroetenactie voor gevangenen

In de veertigdagentijd kunt u op een paar zondagen kaarten kopen om die te sturen naar mensen die in de gevangenis zitten.

Het zijn dubbele kaarten. Een kaart voor de gevangene en een kaart die de gevangene zelf kan versturen. Wij plakken op beide kaarten een postzegel. Ook leveren wij de adressen. Op de kaart zet u uw naam en als u wilt een groet. Uw adres niet vermelden.

De kaarten moeten voor Palmzondag, dus 14 april, verzonden zijn. Wij vragen voor deze kaarten een vrijwillige bijdrage van € 2,50.

Wij hebben 110 kaarten besteld. Laten we met elkaar zorgen dat deze kaarten allemaal een goede bestemming krijgen. Alvast hartelijk dank!

 

Sobere maaltijden

Een goede traditie in de Tuindorpkerk: sobere maaltijden in de veertigdagentijd. Ook in 2019 weer. Op drie avonden ontvangen we jullie graag voor een inspirerend samenzijn (van 18:00-19:30 uur) met een heerlijke voedzame maaltijd en mooie ontmoetingen, in de Blauwe Zaal.

 

Het programma van dit jaar:

-Dinsdag 12 maart: Gert Kuiper van Kerk in Actie komt vertellen over het vastenproject, de stichting PEN in Pretoria, Zuid-Afrika. Gert heeft jarenlang vanuit Kerk in Actie de contacten met deze stichting onderhouden en kan daar enthousiast over vertellen.

-Woensdag 27 maart: een gastspreker van OMDUW praat ons bij over het werk van deze Utrechtse stichting die mensen die dakloos zijn, of dat dreigen te worden, met raad en daad terzijde te staan.

-Donderdag 11 april: Harmen van de Kamp, coördinator van de Stichting Leergeld Utrecht (ons adventproject van afgelopen december) komt samen met een ervaringsdeskundige toelichting geven over het werk van Leergeld.

 

Voor volwassenen vragen we per maaltijd een bijdrage van €6, kinderen tot en met 12 jaar betalen half geld. Geef je op, samen met huisgenoten en vrienden en maak kennis met onvermoede kooktalenten uit onze gemeente!

Aanmelden kan steeds op de twee zondagen voor iedere maaltijd tijdens het koffiedrinken in de Voorhof of per mail: diaconie@tuindorpkerk.nl

 

Vastenpotten

De opbrengst van de vastenpotten van dit jaar komt ten goede aan de stichting PEN in Pretoria, Zuid-Afrika. Ook de kinderen van de kindernevendienst zullen in de veertigdagentijd actief zijn voor kansarme kinderen en jongeren in deze Zuid-Afrikaanse stad.

 

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben eigenlijk geen toekomst. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.

De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer positief in het leven te staan. De doelen voor dit jaar:

1060 jongeren worden bereikt via bijbelclubs en vakantiekampen

80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding

230 kinderen leren sociale vaardigheden

25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp

95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen zelfvertrouwen op.

 

Door iedere zondag in de veertigdagentijd een uitgangscollecte te houden, de meeropbrengst van de sobere maaltijden daarbij op te tellen en niet in het minst de bijdrage die de kinderen van de kindernevendienst met hun activiteiten bijeenbrengen, hopen we met elkaar een mooi bedrag bij elkaar te kunnen brengen voor het werk van PEN. Doet u mee?

 

De diaconie wenst u een goede veertigdagentijd.