Een nieuw diaconaal jaar is begonnen


2018 is uitgeluid, 2019 al weer een maand op dreef en de diaconale inzet voor het nieuwe jaar krijgt inspirerende vormen. Maar niet nadat we u nog maar weer eens laten weten, hoe dankbaar we zijn voor de steun die u geeft aan het diaconale werk. 

De collectenopbrengsten, die elders staan vermeld, getuigen hiervan, naast uw meedoen aan acties voor bijvoorbeeld de Voedselbank, de Present-activiteiten, het kopen van Smulmunten en het klaarmaken van kerstpakketten.

Een voorbeeld dat we er uitlichten is de opbrengst van de Adventspotten, in totaal €1.367,35, voor de Stichting Leergeld. Tijdens een van de sobere maaltijden in februari of in maart komt iemand van de stichting vertellen wat er met dit mooie bedrag gedaan kan worden voor de kinderen in Utrecht, die het minder breed hebben. Ook hebben we in december met uw medewerking 11 kerstpakketten kunnen klaarmaken en bezorgen bij mensen in de buurt, waarvan we via de stichting Present een adres hebben gekregen. Fijn dat Albert Heijn in De Gaard zich zodanig achter de actie kon scharen, dat we 25% korting kregen op de producten. In de dienst van 6 januari vroegen we aandacht voor het kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag, en voor het kinderpardon, door drie lege stoelen op het podium te plaatsen met speelgoed erop, als symbool voor de ruim 400 kinderen in Nederland voor wie uitzetting nog steeds dreigt, terwijl ze al langer dan vijf jaar in Nederland wonen. Een dreiging die voor de kinderen voor enorm veel onrust en trauma’s zorgt. Met ds. Marieke Sillevis Smitt dankten we die zondag voor haar werk onder ongedocumenteerden in de stad Utrecht, waarvoor Villa Vrede en de Stichting Toevlucht zich met haar inzetten. De stichting Toevlucht bestaat deze maand vijf jaar. Wist u dat er op jaarbasis ruim 8000 overnachtingen worden geboden door Toevlucht met ruim 9000 uren vrije tijd van vrijwilligers om de regeling voor bed, bad, brood en begeleiding uit te voeren. Een niet weg te cijferen diaconale activiteit!

Zoals aangegeven, voor het nieuwe jaar is de diaconale inzet ook weer nodig. We zijn bezig met de plannen voor de Veertigdagentijd. Natuurlijk passen de activiteiten voor “duurzaam doen” in ons eigen leven daar ook in. Wat te denken van de sobere maaltijden, die we in deze tijd organiseren, dit jaar op dinsdag 12 maart, woensdag 27 maart en donderdag 11 april. Voor de laatste twee data zoeken we nog kokers; wie bieden zich aan (graag een mailtje aan Christine Hoek: hoek.cc@gmail.com )?

U snapt dat dit werk niet kan worden gedaan zonder uw steun, maar ook niet zonder de inzet van een aantal diakenen. Wij zijn blij dat we dit werk uit kunnen voeren met zeven diakenen. Maar in het huidige team zijn wel vier van de zeven diakenen al ruim langer dan vijf jaar actief. Daarom wordt het tijd dat zij het werk kunnen overdragen. U bent aan de beurt, om kennis te maken met het zo gedragen werk van de diaconie. Ik hoor graag van u: marianne.eijgenraam@gmail.com

.
Namen de wijkdiaconie, Marianne Eijgenraam (voorzitter)