Nieuws van de diakonie en ZWO-commissie

Nieuwe rekening

Vorige maand hebt u in Mozaïek kunnen lezen dat het samenwerkingsverband tussen de diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk met ingang van 1 januari 2018 is beëindigd.

Deze verzelfstandiging betekent ook een nieuw bankrekeningnummer. De rekening van de diaconie van de Tuindorpkerk is NL 56 RABO 0325 4090 21.

Nieuwe penningmeester

Tja, die zoeken we nog. Ook een gevolg van de splitsing. Hebt u plezier in en enige kennis van financiële zaken en een diaconaal hart, denk er dan eens serieus over na. Informatie bij Marianne Eijgenraam of bij de tijdelijke penningmeester, Henk Poot.

Nieuw ZWO-project

Een ander werelddeel, hetzelfde doel: bestrijden van kinderarbeid. Na drie jaar de focus gehad te hebben op de textielindustrie in India, richten we ons nu op het Afrikaanse land Mali. Daar gaat in afgelegen gebieden meer dan de helft van de kinderen niet naar school. Kerk in Actie partner CAEB (Conseil et Appui pour l’Education á la Base) probeert hier verbetering in te brengen, onder meer door ouders het belang van scholing te laten inzien.

Nog een nieuw rekeningnummer

Sinds 1 januari jl is de bankrekening van de ZWO-commissie opgeheven. De diaconie vond de kosten, die door de bank werden berekend om deze aparte rekening in stand te houden, niet langer verantwoord. De financiën van de ZWO-commissie zullen voortaan als aparte post worden beheerd door de penningmeester van de wijkdiaconie, op het hierboven al genoemde rekeningnummer.

Veertigdagentijd; vastenpotten en sobere maaltijden

Omdat er niets mis is met goede tradities: geen andere aanpak in de veertigdagentijd. Als gebruikelijk collecteren we iedere zondag in deze periode bij de uitgang voor het vastenproject, dit jaar het Utrechtse Straatpastoraat. Hieronder meer daarover. En er zijn ook weer sobere maaltijden. Op dinsdag 20 februari, woensdag 7 maart en donderdag 22 maart eten we met elkaar een eenvoudige maaltijd en horen we over een project waarbij onze gemeente betrokken is. Inloop is steeds vanaf 18.00 uur. Om 18.15 uur gaan we aan tafel en rond half acht wordt afgerond, zodat avondactiviteiten niet in de knel hoeven te komen.

20 februari: straatpastor Wieke de Wolff komt vertellen over haar werk.

7 maart: Peter Lindhoud en Marry Achterberg doen verslag van hun reis naar Zambia, waar zij het Kanyanga Mission Health Centre hebben bezocht. De opbrengst van ons adventproject, een kleine 2000 euro (waarvoor alle gevers van harte bedankt!) wordt ingezet voor de vernieuwing van de verlosafdeling.
22 maart: Gonda de Haan, regiocoördinator Afrika bij Kerk in Actie, bezoekt binnenkort ons nieuwe ZWO-project in Mali en komt heet van de naald verslag doen.

Geïnteresseerd? Aanmelden kan steeds de laatste twee zondagen voorafgaand aan de maaltijd na de dienst in de Voorhof, of via diaconie@tuindorpkerk.nl . Hier kunt u zich ook aanmelden om te helpen bij de voorbereidingen (koken, tafels klaarzetten en dekken). Mee-eten kost €6,- per persoon, wat overblijft na aftrek van de kosten komt ten goede aan het vastenproject.

Straatpastoraat

Straatpastor Wieke de Wolff vertelt: “We (straatpastores en vrijwilligers) trekken op met mensen die dak- en/of thuisloos zijn. We leggen ons toe op het luisteren naar hun verhaal, en leven met hen mee.
Bij dit meeleven hoort ook het oog hebben voor concrete noden: beltegoed, wat boodschappen, reiskosten. Hierbij wordt een maximum gehanteerd van €25,- per diaconale handreiking.
Daarbij proberen we plaatsen en momenten van ontmoeting te creëren: elke maandagochtend is er in de Jacobikerk koffie, thee en een brunch.
Elke maand houden we de Tafel van 12 - een driegangenmaaltijd met een kleine tafelliturgie in de gemeenschapsruimte van de doopsgezinde kerk. Mensen worden hier persoonlijk voor uitgenodigd.
Ongeveer 5 keer per jaar hebben we in samenwerking met de werkgroep stadsdiaconaat van de Domkerk een viering voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn in de Domkerk. Vanaf 15.00 uur koffie, 15.30 viering, aansluitend maaltijd in het Domcafé. De eerstvolgende viering is op zondag 25 maart; u bent van harte welkom om mee te vieren.
Het Straatpastoraat is ook betrokken bij het pastoraal werk in hostel De Hoek, een hostel voor mensen met een chronische drugs of alcoholverslaving.
Tenslotte kunnen we ondersteuning verlenen bij uitvaarten van mensen uit het daklozencircuit en herdenken we ieder jaar mensen die overleden zijn bij de levensboom in de tuin van het Catharijneconvent. In deze boom blijven de namen van hen van wie we afscheid namen bewaard - hun namen zijn op aluminium plaatjes gegraveerd en in de boom gehangen.”
Het Straatpastoraat wordt georganiseerd vanuit de Jeruzalemkerk, maar door de groei van het werk kunnen zij onze bijdrage goed gebruiken.

Nieuwe website voor diaconale hulp in de stad

En wanneer u zelf misschien wel eens mensen in de buurt tegenkomt, die wel wat diaconale hulp nodig hebben, maar daar niet om durven vragen, aarzelt u dan niet hen te wijzen op de nieuwe website van de Protestantse diaconie in Utrecht: www.diaconie-utrecht-helpt.nl. En kijkt u er zelf ook eens op; misschien kunt of wilt u hierin ook wel iets betekenen!

Namens de diaconie,

Marianne Eijgenraam en Christine Hoek