Nieuws van de diaconie en ZWO-commissie

We kijken terug op de muziekmiddag met de Vrolijkheid en op drie jaar steun aan SAVE en vooruit naar het nieuwe ZWO-project, de Sint Maartenactie voor de Voedselbank en het komende adventproject.

1 oktober: een ontmoeting vol Vrolijkheid
Het was weer een feestje, zondagmiddag 1 oktober. Net als de afgelopen jaren ging aan het begin van de middag een groepje kinderen van de kindernevendienst naar het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan. In de ruimte van De Vrolijkheid hebben ze met leeftijdsgenoten uit het azc keihard geoefend op de liedjes voor het optreden. Dat betekent niet alleen zingen, maar ook vaak bijpassende bewegingen of een dansje leren. Daarna: met z’n allen, plus enkele ouders, grote zussen en andere belangstellenden, naar de Tuindorpkerk. Op de fiets of met de auto.

Het optreden
Als tegen kwart over drie iedereen in de kerk is, is het tijd voor het echte werk: het optreden. Vol enthousiasme staan de artiesten op het podium, laten ze horen en zien wat ze geoefend hebben. Onder leiding van Jonás -aan de vleugel- en Lieselotte -voor het publiek bijna niet zichtbaar maar voor de kinderen des te meer- zingen en swingen ze de sterren van de hemel. Van het lijflied van De Vrolijkheid, Hop naar de Vrolijkheid, via Kinderen voor Kinderen liedjes als Bewegen is gezond en Welles, nietes! naar kinderliedjes in verschillende talen. Arabisch, Congolees, Farsi. Nassam Aleyna, Tik tik tik. Mozh, een volwassen zangeres uit Iran, komt erbij en neemt niet alleen de kinderen maar alle aanwezigen mee wanneer iedereen steeds herhaalt wat zij voorzingt. En het lied Dromen op een schommel van Hanna Lam, dat vanuit de kindernevendienst is meegebracht, blijkt zo aan te slaan dat het in het vaste repertoire van het azc-kinderkoor wordt opgenomen.
De allerkleinste artiesten vinden zo’n half uur best een hele opgave. Af en toe lopen ze van het podium af, naar mama, voor een knuffel. Wat grotere meisjes staan te stralen als popsterren voor een laaiend enthousiast publiek. Jongens doen net zo hard mee. En allemaal glimmen ze van oor tot oor als na het optreden zonnebloemen worden uitgedeeld.

En dan is er limonade… en meer
Cake, limonade, thee en koffie. Het gaat erin als koek na deze geweldige prestatie. Sommige kinderen komen keer op keer terug; is er nog meer lekkers? De ontmoeting wordt voortgezet: publiek uit AZC en Tuindorpkerk raakt in gesprek, de kerkzaal blijkt ook een prima omgeving voor sommige van de artiesten om heel hard rondjes te rennen, diakenen en workshopleiders praten na. De overgebleven cake gaat mee terug naar het AZC. Geen probleem, dat komt wel op tijdens de activiteiten van De Vrolijkheid. Dan staan de chauffeurs weer klaar om artiesten, ouders en grote en kleine zussen terug naar het AZC te brengen. De hoeveelheid koekkruimels die moet worden opgezogen staat symbool voor een meer dan geslaagde middag!

ZWO 2015-2017: SAVE
Vanaf begin 2015 zijn we als gemeenschappen rond Nieuwe Kerk en Tuindorpkerk via Kerk in Actie betrokken geweest bij het project SAVE in India. SAVE staat voor Social Awareness and Voluntary Education. Deze organisatie doet er alles aan om kwetsbare kinderen in de textielstad Tiripur naar school te krijgen. Door het creëren van kinderarbeidvrije zones in de stad wil SAVE schooluitval voorkomen. Met nieuwe gezinnen die in die kinderarbeidvrije zones komen wonen, wordt direct contact gelegd. Kinderen die nog niet naar het regulier onderwijs kunnen, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet spreken of een achterstand hebben, kunnen eerst terecht op het overbruggingsonderwijs van SAVE.

Wat is er al bereikt?
Het jaarverslag van SAVE over 2016 is een indrukwekkend document. Een aantal punten hieruit:
• In 2016 is een kleermakerscentrum voor meisjes en jonge vrouwen geopend. Dit vakonderwijs verhoogt hun kans op een redelijk salaris.
• In verschillende wijken zijn kinderparlementen gevormd. Hier bespreken de kinderen hun wensen en rechten. Zo stelt SAVE hen in staat hun behoeften kenbaar te maken bij de lokale overheid.
• Niet alleen kinderen worden geholpen, sterker in het leven te staan, ook hun ouders krijgen ondersteuning. Via zelfhulpgroepen leren zij bijvoorbeeld omgaan met geld en door straattheater worden onderwerpen als kinderarbeid, ouderschap, gezondheid en hygiëne aan de orde gebracht.
• Met 35 werkgevers in de textielindustrie werd besproken wat goede arbeidsomstandigheden zijn.
• In samenwerking met de vakbeweging werd een nieuwe overeenkomst gesloten over een leefbaar loon voor de arbeiders in de kledingindustrie in Tiripur.
• Tot slot is SAVE actief betrokken bij manifestaties op bijzondere dagen als de Dag van de kinderrechten en de dag van de mensenrechten en voeren zij gesprekken met de overheid en fabriekseigenaren om zo samen kinderarbeid te stoppen.

Wat kost dat allemaal?
Om een indruk te geven:
• Een jaar overbruggingsonderwijs voor 25 kinderen kost 3.000 euro per jaar (120 euro per kind).
• Kinderen opsporen kost 2.100 euro per jaar (500 kinderen, 4,25 euro per kind).
• Tijdelijke opvang voor 50 kinderen die niet bij hun familie kunnen zijn kost 11.000 euro per jaar (650 euro per kind).
• Beleidsbeïnvloeding kost 4.000 euro per jaar.

Bij onze start met dit project hebben we aan Kerk in Actie toegezegd, vanuit beide wijkgemeenten samen tenminste 3500 euro per jaar bij te dragen. Dat streven is ruimschoots bereikt. In 2015 is 3500 euro overgemaakt, 2016 leverde ruim 5500 euro op en ook dit jaar gaat het goed: met nog één uitgangscollecte voor de boeg staat de teller al weer bijna op 4000 euro, en daar komen dan de opbrengsten van collectes en activiteiten ten bate van SAVE in de Nieuwe Kerk nog bij. Ieder die hieraan heeft bijgedragen, ontzettend bedankt!

Wat gaan we de komende jaren doen?
Tijdens de dienst op de Zondag voor het Werelddiaconaat, 15 oktober, heeft de gemeente kunnen stemmen over de keuze voor een nieuw project voor de komende drie jaar. De diaconie/ZWO-commissie heeft twee projecten voorgesteld. Beide ten bate van kinderen, beide in Afrika: Kenia en Mali. Het Malinese project kreeg veruit de meeste stemmen; daar gaan we dus mee aan de slag.
Een korte kennismaking voor wie er 15 oktober niet bij was:

2018-2020: Samen kinderarbeid stoppen – Mali
In de afgelopen 25 jaar heeft Mali enorme stappen gezet om meer kinderen naar school te laten gaan. Maar het is nog lang niet genoeg. In veel gebieden gaat tachtig procent van de kinderen naar school, maar in sommige afgelegen regio’s nauwelijks de helft. Ook maken kinderen de basisschool vaak niet af.
Samen met drie Malinese partnerorganisaties van Kerk in Actie kunt u meehelpen, zodat alle 30.000 kinderen in de regio’s Koulikoro, Sikasso en Ségou naar school gaan of een vaktraining volgen.
In zes districten zijn Stop Kinder Arbeid comité’s gevormd. Hierin zitten vertegenwoordigers van alle belangrijke partijen zoals sociale organisaties, schoolcomité’s en landbouworganisaties. Ouders leren in gespreksgroepen hoe belangrijk het is dat hun kinderen naar school gaan. Ook onderwijzers, dorpsoudsten, werkgevers, handelaren, chauffeurs en de Malinese overheid worden betrokken bij dit doel. Want kinderarbeid stoppen, dat kun je alleen samen!

Maar, zoals gezegd, eerst is er nog eenmaal een uitgangscollecte voor SAVE. Op zondag 12 november hopen we op opnieuw uw gulle gift!

11 november: Sint Maarten
Sinds enkele jaren organiseren Pauluskerk en Tuindorpkerk samen een actie voor de Voedselbank, gekoppeld aan de lampionoptocht die ieder jaar op het feest van Sint Maarten, 11 november, door Tuindorps Belang georganiseerd wordt. Die avond zijn beide kerken open van 18 tot 20 uur om houdbare levensmiddelen in ontvangst te nemen. Ook zaken als wasmiddelen en verzorgingsproducten zijn welkom. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de voorraden van de Voedselbank een mooie aanvulling krijgen.

Adventproject: Kayanga Mission Health Centre in Zambia
Het adventproject voor dit jaar is aangedragen door Marry Achterberg en Peter Lindhoud. Zij hebben in mei van dit jaar een bezoek gebracht aan het Kayanga Mission Health Centre en vragen onze steun. Een introductie:

Kayanga Mission Health Centre ligt in het oosten van Zambia. Het biedt gezondheidszorg aan mensen in een tamelijk afgelegen gebied dat ongeveer zo groot is als een derde van de provincie Utrecht. De kwaliteit van de aangeboden zorg is goed. Zeker de zorg voor moeder en kind is kwalitatief goed op orde. In die zorg is er een belangrijk element dat dringend verbetering behoeft: de verlosafdeling. Deze is zo klein dat, wanneer er meerdere vrouwen gelijktijdig moeten bevallen, er matrassen op de grond moeten worden gelegd om hen te kunnen helpen. De wens van het Health Centre is om een betere verlosruimte te krijgen met meer privacy en de mogelijkheid om daar ook keizersneden te kunnen uitvoeren. Dat laatste is ook belangrijk omdat vrouwen nu daarvoor naar het ziekenhuis zo’n 35 km naar het zuiden moeten gaan. Gezien de staat van de weg, zeker in de regentijd, geen pretje. Om aan die wens te kunnen voldoen is €45.000 nodig. Dan staat er een prima verlosruimte die bovendien ook nog voorzien is van zonne-energie. De opbrengst van de adventpotten in onze gemeente kan hiervoor een mooi begin zijn.