Vanuit de diaconie september 2017

Als u dit leest, is het startzondag, of zelfs al daarna. De zomervakantie is achter de rug, het nieuwe seizoen begonnen.

Dat geldt ook voor de diaconie. Al enkele jaren trappen we het nieuwe seizoen af met een klapper: de tijdcollecte. Voor ons als diakenen steeds weer zo’n rijk gevoel, die manden vol briefjes met toezeggingen. Gedoneerde tijd. Tijd voor diaconale doelen als Voedselbank en Vrolijkheid, helpen bij kerkdiensten in zorgcentra en eraan meewerken dat onze nieuwe stadgenoten, in het pas geopende azc in Overvecht, zich thuis gaan voelen.

Dit jaar is de tijdcollecte voor het eerst aangevuld met andere kerkelijke bezigheden. Het organiseren van thematische bijeenkomsten, actieve of sportieve uitdagingen, werken aan pr en communicatie…. Te veel om zo op te noemen.

Voor wie de startzondag gemist heeft of er nog even over na wilde denken: in het oktobernummer van Mozaïek komt een overzicht van alle klussen waarvoor helpende handen nodig zijn, mét daarbij aangegeven waar eventueel nog hiaten zijn.

Wat iedereen vast in de agenda mag noteren: 1 oktober Vrolijkheid! Oftewel: die zondagmiddag gaat weer een groepje kinderen uit onze kerk naar het asielzoekerscentrum in Oog in Al om daar een muziekworkshop te volgen, samen met kinderen uit het azc. Daarna komen ze met z’n allen naar de kerk, waar ze voor ons zullen optreden. Bij dat feestje mag natuurlijk het nodige lekkers niet ontbreken, maar ook zeker het publiek niet! Dus: komt allen, breng iets te smikkelen mee en geniet van deze vrolijke en feestelijke ontmoeting! Precieze gegevens wat betreft de tijdsplanning volgen op de liturgie en bij de mededelingen.

En om nog wat verder vooruit te kijken: binnenkort buigt de diaconie zich over de plannen voor de komende jaren. Gedurende drie jaar zijn met uw diaconale giften (onder meer) enkele vaste doelen gesteund: STIL, de Voedselbank, Present, de Vrolijkheid en het ZWO-project SAVE in India. Voor de komende drie jaar zal opnieuw gekozen worden, hoe het ons door u toevertrouwde geld te besteden. Hebt u hiervoor suggesties, schroom dan niet dat aan een van de diakenen te laten weten.

We hopen met elkaar op een vruchtbaar diaconaal werkseizoen!

Christine Hoek