Nieuws van de diaconie

Het lijkt stil in kerk en wereld, maar niets is minder waar. Ziehier een waaier aan diaconale activiteiten, ideeën en informatie.

Theezakjes voor kaartenmaakster
Door de coronamaatregelen is veel vrijwilligerswerk stil komen te liggen. Sommigen, ook binnen onze gemeente, moeten hierdoor op zoek naar een andere invulling van hun dagen. Dat kan -ondanks alle narigheid- veel moois opleveren. Zo is er een creatief gemeentelid dat theezakjes (nee, niet de buideltjes met theeblaadjes, maar de omhullende envelopjes met een plaatje erop) niet bij het oud papier gooit maar er prachtige kaarten van maakt. Typisch een win-win situatie: zelf wordt zij blij van het knutselen en ze maakt mensen blij met een van haar kaarten. Ook de diaconie kan deze kaarten goed gebruiken, bijvoorbeeld als groet naar mensen die ondersteund worden door het Straatpastoraat. Wilt u onze kaartenmaakster helpen door theezakjes voor haar te sparen? U kunt deze tijdens de openingstijden van de kerk, op de zaterdagochtenden, afgeven aan de aanwezige diaken.

Collectes
Onze collecteopbrengsten hebben flink te lijden onder corona, en dat terwijl er een toename verwacht wordt van hulpvragen aan de diaconie. Hebt u al ontdekt dat er iedere week in de digitale liturgie een link te vinden is waarmee u in een ommezien uw bijdrage kunt overmaken? Natuurlijk kunt u ook geven via de Chrch-app of langs de oude vertrouwde weg van een bankoverschrijving.

Schuldhulpmaatje
Langzaamaan wordt het topje zichtbaar van een nog onvoorspelbaar grote ijsberg. Een berg aan schuldproblematiek, niet alleen bij mensen aan de rand van de samenleving, maar ook bij voorheen goed tot zeer goed verdienende mensen. Zzp’ers die opdrachten zien verdampen, ondernemers die niets te ondernemen hebben, werknemers die ontslagen worden omdat er geen werk voor hen is. Ondanks schaamte (niemand komt graag uit voor financiële problemen) is het van groot belang dit niet uit de hand te laten lopen. De stichting Schuldhulpmaatje kan hierin ondersteunen; alle informatie is te vinden op schuldhulpmaatje.nl/nieuwsoverzicht-corona-en-schulden.

Kleding en computers voor Villa Vrede
Na de 45 dozen met spullen voor de Voedselbank in april, is afgelopen maand een auto vol kleding en apparatuur ingezameld voor de bezoekers van Villa Vrede. Niet zomaar een auto, het was een flinke stationcar die Tuindorpers, al dan niet bekend met of in onze kerkelijke wijkgemeente, hebben gevuld op zomaar een zaterdagochtend in mei. Fantastisch! Veel dank aan ieder die heeft bijgedragen.

Diaconale acties in juni
We gaan door, en naar we hopen u ook! Zaterdag 20 juni tussen 10 en 11.30 uur kunt u weer houdbare producten inleveren voor de Voedselbank. Ook zamelt de diaconie die dag speelgoed en knutselspullen* in voor kinderen uit kansarme gezinnen die deze zomer vakantie vieren via Weekje Weg. Net als vorig jaar zijn diakenen van de Tuindorpkerk betrokken bij de organisatie. Levert u een bijdrage om deze vakantieweek nog mooier te maken?

* schetsboek, kleurpotloden/stiften, knutselspullen, knikkers, springtouw, bal, frisbee