Armoedeonderzoek 2019

“Arm. En wat doet de kerk?” Dat is de titel van het armoedeonderzoek 2019 dat in november namens de kerken is overhandigd aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieruit blijkt dat de kerken een aanzienlijke rol hebben bij het geven van steun aan armen. In 2018 was dat ruim 40.7 miljoen euro aan hulp en 1,3 miljoen uur aan kerkelijk vrijwilligerswerk (omgerekend goed voor 47.9 miljoen euro).

Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat het aantal hulpvragen nog nooit zo hoog is geweest, ruim 62.000, en dat in een welvarend land als Nederland. De groep ‘Asielzoekers en vluchtelingen’ heeft met 54% het meest te maken met armoede, met 51% gevolgd door de groep ‘Alleenstaande ouders met kinderen’ en met 48% door de groep ‘Mensen zonder betaald werk’. Het onderzoek maakt duidelijk hoezeer de kerken een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Ook biedt het onderzoek zowel de (burgerlijke) overheid als de diaconale organisaties suggesties om de problemen rondom armoede te verkleinen. Een paar van deze suggesties zijn:

  • Het belang van laagdrempelig en mensgericht helpen;
  • Het taboe van armoede doorbreken door informatie erover te delen;
  • Het zorgen voor plekken waar mensen samen kunnen eten en elkaar kunnen ontmoeten;
  • Het bevorderen van zelfredzame burgers door minder bureaucratie en gerichtere ondersteuning;
  • Het aandacht geven aan (beleid voor) kinderen in armoede;
  • Het bekend maken van wat je doet en waarin je als organisaties elkaar kunt versterken/samenwerken.