De Vrolijkheid - 22 september in de Tuindorpkerk

Recept voor een vrolijk concert:

  1. Voorbereiding: Neem een 12+ groep en zet die met een aankomend muziekdocent en een rapper bij elkaar. Laat de creativiteit die hier vrijkomt ongeveer een uur bruisen en borrelen.
  2. Verdere voorbereiding: Breng de 12-plussers en andere kinderen van de Tuindorpkerk samen met jonge bewoners van het asielzoekerscentrum. Voeg opnieuw de muziekdocent in opleiding toe, evenals een muzikant en een zangeres die de azc-kinderen goed kennen. En natuurlijk muziek van over de hele wereld.
    Zorg intussen voor grote hoeveelheden cake, koek en snoep. Zet alle glazen die er maar te vinden zijn in de Tuindorpkerk en Huis in de Wijk klaar voor thee en limonade. En, niet onbelangrijk: maak het podium in de kerk leeg voor de artiesten en bestel zo veel mogelijk publiek. O ja, vergeet de bloemen niet!
  3. Bereiding: Breng alle ingrediënten samen en geniet van zo’n dertig kinderen (en wat ouders) uit Syrië, Iran, Eritrea én een stuk of vijftien uit de Tuindorpkerk. Stralende gezichten en vrolijke stemmen die liedjes laten horen in het Nederlands, Arabisch, Farsi en Tigrinya (een taal die gesproken wordt in Eritrea en die verwant is aan het Aramees, de taal van Jezus). Doe mee met de, door de 12-plussers zelfgeschreven rap waarmee het concert wordt afgesloten. Deel de bloemen uit aan de artiesten en laat ze vervolgens los op de limonade en de cake. Succes verzekerd!

Tot slot: Sanne, Marek, Mirre, alle chauffeurs, limonadeschenkers en cakebakkers, klaarzetters en opruimers enorm bedankt. Zonder jullie inzet was deze middag niet mogelijk geweest! Of, beter gezegd, met de woorden van de rap:

Samen staan we sterk
Zingen in de kerk
Samen zijn we krachtig
Zo zijn we machtig
Nederland van iedereen
Samen zijn we één
Niemand is alleen
Allemaal hierheen!