Berichten van de diaconie

Hieronder een aantal korte berichten vanuit de diaconie.

Tijdcollecte
De tijdcollecte op de startzondag heeft weer voor een mooi resultaat gezorgd: meer dan 50 mensen hebben tijd aangeboden voor een diaconale activiteit, hetgeen maar weer eens bewijst: Diaconaal, dat zijn we allemaal! Fijn om met elkaar te kunnen werken aan een muziekmiddag met De Vrolijkheid, aan Present-acties, aan sobere maaltijden in de Veertigdagentijd, aan Voedselbank-acties en om met een groep naar Bartimeus te gaan. Ook het werk onder vluchtelingen krijgt aandacht vanuit onze wijkgemeente. En los van de tijdcollecte zijn er ook gemeenteleden actief bij Toevlucht, Omduw, Schuldhulpmaatje, en ongetwijfeld nog op meer terreinen. Dank voor deze inzet!

Straatpastoraat
We gaan de straatpastor helpen met het inzamelen van winterkleding voor dakloze mensen in Utrecht. Als wijkdiaconie zamelen we sjaals, mutsen, handschoenen, vesten, jassen en sokken in. Heeft u deze kledingstukken nog liggen en zijn ze nog van goede kwaliteit (en schoon!), dan kunt u ze tot 1 december meenemen naar de kerk. De diaconie zorgt dat ze op maandag 9 december bij straatpastor Wieke de Wolff worden gebracht.

Kamers met Aandacht
De gemeente Utrecht is samen de Utrechtse jeugdhulporganisaties gestart met een wervingscampagne ‘Kamers met Aandacht’, waarbij zij kamers zoeken voor jongeren uit de jeugdzorg. Op dit moment zijn er tientallen jongeren tussen de 18 en 23 jaar die (tijdelijk) in een instelling wonen en klaar staan om te vertrekken. Ze hebben echter onvoldoende vangnet, geld of praktische vaardigheden om helemaal zelfstandig te wonen. ‘Kamers met Aandacht’ zoekt betrokken mensen die (tijdelijk) een kamer willen verhuren aan een jong volwassene, die op zijn/haar beurt ook bereid is om een wederdienst te doen. Vanzelfsprekend is het mogelijk om van te voren met de bewoners te inventariseren wat passend is en wat niet. Het coördinatiepunt zorgt voor een zorgvuldige matching. Meer info op www.kamersmetaandacht.nl

Eet Mee
Eten doen we allemaal. Voor veel mensen is het ongezellig om alleen te eten. Eten met anderen geeft contacten. De stichting Eet Mee brengt sinds 2009 mensen met elkaar in contact via etentjes bij mensen thuis. Daarbij hebben zij speciale aandacht voor het matchen van kwetsbare ouderen en vluchtelingen met hun omgeving. In een kleinschalige huiselijke setting ontstaan de mooiste gesprekken. Eet Mee-etentjes dragen bij aan opbouwen van een netwerk en kunnen sociale eenzaamheid verzachten. Er zijn verschillende manieren om mee te helpen aan dit initiatief, zowel als gast en/of als eetadres. Eet Mee zorgt voor een intake en matching. Meer info via www.eetmee.nl of 030 - 221 34 98. Aanmelden is vrijblijvend, matching is gratis.

JobHulpMaatje
Een JobHulpMaatje is een getrainde vrijwilliger met hart voor werkzoekenden, die individuele begeleiding en ondersteuning biedt bij het sollicitatieproces. JobHulpMaatje is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als JobHulpMaatje krijg je een tweedaagse training en daarna werkbegeleiding, neem je deel aan vrijwilligers-/intervisiebijeenkomsten, en werk je mee voor een mooi doel: werkzoekenden begeleiden naar die baan die bij hem of haar past. Heb je hart voor werkzoekenden, kun je goed luisteren, heb je tijd en vind je het een leuke uitdaging om iemand in zijn of haar proces te begeleiden, meld je dan aan (info@jofobhulpmaatje030.nl) of kijk voor meer info op www.jobhulpmaatje.nl

Duurzaamheid bij de Dominicanen
Op 5 oktober vindt in het Dominicanenklooster in Zwolle Groen Geloven plaats: hét duurzaamheidsevenement dat een nieuw perspectief biedt op de aarde als Gods Schepping. Twee maanden voor aanvang waren de ruim vijfhonderd toegangskaarten al uitverkocht. Als u Groen Geloven toch wilt meemaken, houd dan de website www.groenekerken.nl en de sociale media in de gaten.

Armoede in Nederland
Op vrijdag 8 november 2019 (van 10.30-14 uur) wordt in de Pauluskerk in Rotterdam het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2019’ gepresenteerd. Meer informatie en aanmelding: www.knooppuntkerkenenarmoede.nl.

Mantel van Sint Maarten
Op vrijdagmiddag 8 november 2019 (van 16-18 uur) wordt in de Domkerk de Mantel van Sint Maarten 2019 uitgereikt. Dak- en thuisloosheid is het thema, met als hoofdgedachte ‘no longer about me without me'. Ofwel: we gaan het niet over dak- en thuislozen hebben, zonder hun aanwezige stem. Tijdens deze editie van de Mantel van Sint Maarten zijn zowel organisaties, vrijwilligers, als dak- en thuislozen zelf aanwezig, om een ontmoeting in gelijkheid en wederkerigheid te borgen. En uiteraard vindt de jaarlijkse prijsuitreiking plaats. Het te winnen bedrag is voor een initiatief dat zich, ‘in de geest van Sint Maarten’ inzet voor verbetering van de situatie van dak- en thuislozen.

Landelijke Diaconale Dag
Op zaterdag 9 november 2019 wordt in de Jaarbeurs in Utrecht (van 10-16 uur) de Landelijke Diaconale Dag gehouden, een inspirerende dag met allerlei workshops en informatie over diaconaat in brede zin. Uw wijkdiakenen gaan er zeker heen, maar hebt u ook interesse? Leg dan contact met een van de diakenen zodat we kijken of u meekunt.

Landelijke Vreemdelingen Voorziening
Villa Vrede en STIL hebben 19 maart hun handtekeningen gezet rondom de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Hierdoor zijn zij betrokken bij het beleid over vreemdelingen in de stad Utrecht. Villa Vrede voelt zich erkend in hun rol als ketenpartner in de zorg en opvang van vreemdelingen. STIL geeft aan blij te zijn dat de subsidie van de gemeente blijft bestaan. Daarnaast hebben zij nog steeds geld nodig om hun werk te kunnen blijven doen. Meer info over de LVV bij de PGU (www.pgu.nu) of bij STIL (www.stil-utrecht.nl).

Activiteiten voor ongedocumenteerden
Via de diaconie kunt u een overzicht krijgen dat Marieke Sillevis Smitt heeft gemaakt van allerlei activiteiten in Utrecht voor ongedocumenteerden. Van taalles tot sport en van vrijwilligerswerk tot cursussen. Handig voor wie contact heeft met deze mensen of iets wilt doen voor deze doelgroep.

Toevlucht
In het jaarverslag van de Toevlucht, de nachtopvang voor ongedocumenteerden, kunt u lezen wat er in 2018 is gebeurd. www.toevluchtutrecht.nl