Een Weekje Weg

Stichting Weekje Weg biedt al ruim 35 jaar vakanties aan gezinnen die rond moeten komen van een minimuminkomen.
De kinderen van deze gezinnen zien elk jaar hun vriendjes op vakantie gaan, terwijl zij zelf thuis blijven. Zes weken lang thuis, want er is ook geen geld voor zwembad of ander uitstapje. En als ze terugkomen op school dan zijn zij diegenen zonder mooi vakantieverhaal.

Stichting Weekje Weg is een landelijke stichting die samenwerkt met gemeenten, ook de gemeente Utrecht. Utrechtse gezinnen met kinderen t/m 12 jaar, die in het bezit zijn van een U-pas en al jaren niet meer op vakantie zijn geweest, kunnen zich aanmelden. Vanuit Utrecht worden deze vakanties georganiseerd in een groepsaccommodatie in Blaricum.

De Weekjes Weg zijn volledig verzorgd: de gezinnen worden, vanaf de Jaarbeurs, met een bus opgehaald. In Blaricum heeft ieder gezin een kamer met eigen sanitair; ook is voor elke deelnemer vanaf 6 jaar de hele week een fiets beschikbaar. Alle maaltijden worden verzorgd door vrijwilligers en in de loop van de week wordt er een aantal activiteiten georganiseerd, zoals een dagje naar een attractiepark en een zwembad in de buurt. Er is veel sport-, speel- en knutselmateriaal aanwezig, zodat kinderen en ouders zich naar hartenlust kunnen vermaken.

Via de Armoedecoalitie werd de PDU, de stedelijke diaconie, benaderd om mee te werken aan de organisatie. Diakenen uit de Domkerk en de Tuindorpkerk zijn op dit verzoek ingegaan. De contacten met de gegadigden, de gesprekken met ouders en het verwerken van de gegevens worden gecoördineerd en georganiseerd door een diaken van de Tuindorpkerk.
De jeugddiaken van de Domkerk zet, samen met de jeugdouderlingen van de Tuindorpkerk, de jeugd uit beide kerken aan het werk: zij maken voor ieder kind dat mee op vakantie gaat met Weekje Weg een vakantietasje. Een tas vol verrassingen om de week nog mooier te maken.

Vanuit beide wijkgemeenten wordt dit mooie en heel waardevolle project ook financieel ondersteund. Zo geven we met elkaar, op allerlei manieren, met mensen van allerlei leeftijden, ook hier weer invulling aan het inmiddels u welbekende “Diaconaal zijn we allemaal”! En mocht u deze zomer nadenken over de vraag hoe u hier persoonlijk handen en voeten aan kunt geven: tijdens de dienst op Startzondag, 8 september, zal er weer een tijdcollecte zijn. U kunt dan intekenen op uiteenlopende activiteiten met een diaconaal tintje, van Presentklussen tot helpen bij een middag met De Vrolijkheid tot een ochtend in de supermarkt staan ten bate van de Voedselbank. Houdt u in de loop van de zomer de afkondigingen en de liturgie in de gaten voor meer informatie.

De diaconie wenst u een mooie zomer, waar u die ook zult doorbrengen!