Terugblik op de veertigdagentijd

We hebben Pasen achter de rug. Wat zijn er in en rond de Tuindorpkerk weer veel activiteiten geweest in deze veertigdagentijd!

Drie keer vulde de Blauwe Zaal zich met zo’n dertig eters voor een eenvoudige doch voedzame maaltijd met een verhaal. Indrukwekkend te horen hoe kansarme kinderen in Zuid-Afrika kansen krijgen door het werk van de stichting PEN. Hoe de mensen van OMDUW met raad en daad klaarstaan voor stadgenoten die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Hoe het is om in armoede op te groeien en hoezeer de ondersteuning van de stichting Leergeld dan kan helpen uitsluiting te voorkomen.

De kaarten die de diaconie had aangeschaft om te versturen naar gevangenen, vonden binnen de kortste keren hun weg. Alle honderd zijn ze door gemeenteleden, voorzien van een persoonlijk woordje, op de post gedaan.

Smulmunten vonden weer gretig aftrek en iedere zondag in de veertigdagentijd beliep de uitgangscollecte een (soms heel) dikke 100 euro voor PEN, ons vastenproject in Zuid-Afrika. Samen met de meeropbrengst van de sobere maaltijden leverden die collectes ruim 1440 euro op.

Een geweldig resultaat, maar nog niet alles. Nog lang niet zelfs. Want ook de kinderen van de kindernevendienst hebben zich niet onbetuigd gelaten. Er zijn lege flessen ingezameld en daarnaast hebben ze een paar zondagen keihard geknutseld aan mandjes, die gevuld met paaseitjes na de dienst werden verkocht. Het precieze bedrag is nog niet helemaal bekend, want de laatste flessen moeten nog ingeleverd worden, maar het ziet er naar uit dat onze kinderen een kleine 400 euro bij elkaar hebben gebracht voor Zuid-Afrikaanse leeftijdgenoten. Fantastisch! Iedereen die op de een of andere manier een bijdrage heeft geleverd, enorm bedankt!

Natuurlijk gaat ook na de veertigdagentijd het diaconale werk door, soms in stilte, soms zichtbaarder. Als u dit leest is Koningsdag alweer voorbij. Dat betekent dat voor de zoveelste keer een zeer gemêleerde groep gemeenteleden, onder aanvoering van Matthias Verkerk, zich op de vrijmarkt heeft ingezet om door andere gemeenteleden aangeleverde spulletjes te verkopen. Als altijd ten bate van ons ZWO-project in Mali. Matthias en co, opnieuw veel dank!

Logo Platform Utrechtse ProtestantenOver Mali gesproken: Gonda de Haan van Kerk in Actie heeft dat land pasgeleden weer bezocht. Een verslag van haar reis kunt u lezen in het meinummer van PUP, het nieuwe magazine van de PGU. Hebt u trouwens de website van PUP al eens bekeken? Op depup.nl vindt u allerhande nieuws uit kerkelijk Utrecht. Onder meer over de komende uitwisseling met Ghana; u hebt daar in de vorige Mozaïek al over kunnen lezen. Interesse om actief deel te nemen? Schiet een van de diakenen aan of mail naar diaconie@tuindorpkerk.nl.

Dat kan natuurlijk ook als u overweegt, mee te gaan doen in de diaconie. Of als u vragen voor ons hebt, misschien iemand kent die ondersteuning vanuit de diaconie goed zou kunnen gebruiken. We hebben ook uw ogen en oren nodig. Als diaken én als gemeentelid met diaconaal bloed in de aderen…

We horen graag van u!

Een hartelijke groet, namens de diaconie,
Christine Hoek