Veertigdagentijd en meer: diaconaal zijn we allemaal

Inderdaad, diaconaal zijn we allemaal. Ook in de gemeente rond de Tuindorpkerk. En zeker in de tijd voor Pasen. Er zijn weer de nodige mooie voorbeelden te noemen.

Eerlijke handel de kerk uit
Om te beginnen de Wereldwinkel. Jarenlang heeft Eveline Soede eens per maand, samen met jongeren, eerlijke producten van over de hele wereld aan de man gebracht tijdens het koffiedrinken in de Voorhof. Doordat dit soort boodschappen inmiddels in vrijwel iedere supermarkt te vinden is, is besloten met deze verkoop te stoppen. Op de rekening van de diaconie werd pasgeleden de laatste opbrengst bijgeschreven: €745, ten bate van ons ZWO-project in Mali. Een prachtig resultaat, met natuurlijk veel dank aan Eveline en alle verkopers.

Present gaat door
Gezelligheid kent geen tijd. Het voorgaande is zeker waar en helemaal van toepassing als je met elkaar gezellig aan het klussen bent via Present of HIP (Hulp in de Praktijk). In de afgelopen maand heeft een clubje geschilderd bij een alleenstaande mevrouw en bij een vluchtelingengezin in de wijk Overvecht. Heel nuttig en nodig, want er is een groep mensen die dit zelf niet kan organiseren door het ontbreken van een sociaal netwerk, door gebrek aan geld of als gevolg van beide. Bovenal is het leuk om samen uit te voeren en het smaakt naar meer denkend aan de blije gezichten van de hulpontvangers. In de maand april of mei gaan we op zoek naar een volgend project. Dankbaar werk, in tijd te overzien en van harte aanbevolen!

Was de sobere maaltijd wel sober? 

Deze vraag kwam naar voren bij de eerste sobere maaltijd die we in deze Veertigdagentijd hielden op 12 maart jl. Een heerlijke, rijk met groenten gevulde linzensoep stond op het menu, met brood en een mandarijntje toe. We hebben gezien dat een dergelijke maaltijd niet duur hoeft te zijn: het geheel bleek slechts een euro per persoon te kosten en leverde een opbrengst op van 165 euro voor het project PEN in Zuid-Afrika, waar Gert Kuiper namens Kerk in Actie over sprak, omdat we als wijkgemeente daarvoor in de Veertigdagentijd geld inzamelen. De organisatie PEN (Participate, Empower en Navigate) is in 1992 opgericht door de Nederlandse Gereformeerde Gemeente in Pretoria met het doel hulp te verlenen aan kansarme mensen in Pretoria. Het Kerk in Actie-project richt zich op het jeugdwerk van PEN en Gert kon ons aan de hand van beelden en verhalen laten zien wat de impact en de resultaten zijn van dit project.
Ook u kunt dit bekijken, en wel aan de hand van het materiaal dat u kunt vinden op de website van Kerk in Actie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-kansarme-kinderen-in-Pretoria .

Als de Mozaiek verschijnt, is er in deze Veertigdagentijd nog een kans op een 'sobere maaltijd' met een mooi verhaal, en wel op donderdag 11 april, als de Stichting Leergeld bij ons te gast is. We hopen u te begroeten!

En verder vooruit:
Zoals bekend is er al 25 jaar lang een vriendschapsband tussen de gemeente van de La Nativity Church uit Accra in Ghana en de Protestantse Gemeente Utrecht. Aanstaande zomer, van 22 juni tot en met 8 juli, komt een delegatie christenen uit Ghana op bezoek. Het Johannescentrum in Overvecht zal deze periode, evenals vier jaar geleden, de uitvalsbasis zijn. Een aantal gemeenteleden van de Tuindorpkerk was bij een eerder bezoek ook al betrokken. Het lijkt de diaconie de moeite waard te kijken of we dit jaar ook vanuit de Tuindorpkerk betrokken kunnen zijn bij dit bezoek, bv door de Ghanese gasten voor een avondmaaltijd in de kerk (al dan niet gevolgd door een gesprek na afloop) uit te nodigen, door als gastgezin te fungeren voor een of twee van de gasten gedurende een week, door hen op bepaalde dagen te begeleiden tijdens excursies in Nederland of met hen gezamenlijk een kerkdienst in te richten.
Mocht u over het een of ander ook enthousiast mee willen denken/doen, dan horen we dat graag, per mail ( diaconie@tuindorpkerk.nl  ) of persoonlijk aan Marianne Eijgenraam of Christine Hoek.