Contactgegevens Pastoraal Meldpunt (PMP)

Af en toe komt de vraag bij ons wat het PMP doet en waarvoor men terecht kan bij het PMP. Het PMP houdt contact met de gemeenteleden. Dit doet zij doordat iedere zondag een PMP-lid bij het Wel-en-wee-bord staat als aanspreekpunt voor uw vragen en opmerkingen. Of mail naar PMP@tuindorpkerk.nl 


Denk aan:

  • U wilt graag bezoek ontvangen of kent iemand die graag bezoek wil
  • U vindt dat iemand een bloemetje of kaartje verdient
  • U vindt dat iemand op een andere manier aandacht nodig heeft
  • U komt /bent zelf in een situatie en wilt daarover het PMP informeren
  • U signaleert bij andere gemeenteleden zorgsituaties

Neem dan contact op met het pastoraal meldpunt. U kunt ons altijd mailen of bellen:

Naam Mailadres Telefoon
Corrie Kamphof corrie.kamphof@gmail.com 030 - 2731162
Tineke Drogendijk tdrogendijk@planet.nl 030 - 2711844
Anke Hagen ankehagen@kpnplanet.nl 030 - 2715301
Petra Moll petramoll@gmail.com 06 - 33749967
Arja Ottink fam.ottink-dehoop@ziggo.nl 030 - 2719699
Margreet Zwart mj.zwart@hetnet.nl 030 - 2734141

Hartelijke groet van het PMP