UIT HET PMP

Het einde van het jaar nadert. Ook dit jaar verzorgt het Pastoraal Meld Punt (PMP) een kerstgroet voor de oudere gemeenteleden (80+) van de Tuindorpkerk.

Dit jaar is gekozen voor een kerstattentie die gemaakt is door Benedictijner monniken die leven van ambachten en handwerk in Maria Laach, een klooster in Duitsland. We bezorgen die samen met een kerstgroet bij onze zeer gewaardeerde oudere gemeenteleden. Maar daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Daarom ligt dit cadeautje op adres klaar achter in de kerk op zondag 16 december. We vragen u als gemeenteleden om er een paar mee te nemen en te bezorgen bij mensen die bij u in de buurt wonen. Namens het PMP bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.