Nieuws van het PMP

Aandacht voor ouderen
Nu steeds meer verzorgingstehuizen moeten sluiten groeit de zorgvraag van ouderen die thuis blijven wonen. Dit betreft zowel diaconale als pastorale hulp.

Er is een actuele ‘sociale kaart’ gemaakt van hulpgevende instanties, er komt een inventarisatie van wat er nu al gebeurt voor ‘eenzame’ ouderen en wat er nodig is. Waar is behoefte aan? Hoe gaan andere (kerkelijke) gemeenten hiermee om? Het PMP gaat hier de komende tijd aandacht aan besteden samen met anderen, waarbij het PMP zich met name op de pastorale zorgvraag richt. Van belang is dat we als Tuindorpkerk niet in eerste instantie zelf activiteiten bedenken maar meer gebruik maken van wat er al is in de wijk. Wanneer we hier een goed beeld van hebben, kunnen we als pastoraal werk mensen ook gerichter doorverwijzen.

Afscheid van Johanneke
Helaas gaat Johanneke van Marle ons team in oktober verlaten na één jaar trouwe dienst. Johanneke kreeg een superkans om een mooie opleiding te volgen en die laat je natuurlijk niet liggen. Gevoegd bij de zorg voor haar gezin en een drukke baan heeft Johanneke de keus gemaakt om het PMP werk voorlopig vaarwel te zeggen. Wij vinden het natuurlijk jammer, maar begrijpen haar keuze. Johanneke reuze bedankt voor je werk en fijne inbreng en veel succes met je studie.

Werkwijze PMP
Voor wie het nog niet weet: Een ieder die behoefte heeft aan bezoek of iemand weet die behoefte heeft aan bezoek of een andere vorm van aandacht kan terecht bij het Pastoraal Meld Punt (PMP). Ook als u iets te melden heeft voor het Wel en Wee bord kunt u dat kwijt bij één van de leden van het PMP.

Hoe werken wij?
Iedere week heeft iemand van het PMP 'dienst' op zondag. Voor en na de kerkdienst staan we bij het Wel en Wee bord in de Voorhof. We noteren de vragen en wensen en maken een praatje.
In de week daarna bellen we op of sturen we een kaartje bij ziekte, overlijden of vreugdevolle gebeurtenissen, geboorte en huwelijksjubilea. Oudere gemeenteleden ontvangen ook een kaart en/of bloemen rond hun verjaardag. Het PMP is als het ware oog en oor van de gemeente.
Kroonjarigen vanaf 80 jaar worden vermeld op het Wel en Wee bord. Als u daar geen behoefte aan heeft kunt u dat bij een van ons melden. Het PMP is er voor u en jou!

Wat doen we nog meer?
Met Kerst en Pasen sturen we een speciale groet naar onze oudere gemeenteleden.
Eens per jaar organiseren we een thema-avond voor bezoekmedewerkers en andere belangstellenden met meestal een gastspreker. Dit jaar was het thema ‘kennis en ervaring delen rondom bezoekwerk’ onder leiding van Hans Snoek en PietJan Rebel.

De leden van het PMP zijn:
Corrie Kamphof, Coördinator
Tineke Drogendijk
Anke Hagen
Johanneke van Marle (tot oktober)
Arja Ottink