Nieuws van het PMP

Op 10 april j.l. organiseerde het Pastoraal Meld Punt (PMP) de jaarlijkse avond voor bezoekmedewerkers en andere belangstellenden. Thema was: kennis en ervaring delen rondom pastoraal bezoekwerk. Gastsprekers waren Hans Snoek en Piet Jan Rebel.


Geschiedenis Pastoraat
De leiding was in handen van Hans Snoek. Met een boeiende powerpoint presentatie nam hij de aanwezigen mee door de geschiedenis van het pastoraat vanaf de 2e helft van de 20e eeuw tot in de huidige tijd. Huisbezoek had vroeger alles te maken met tucht en dogmatiek. Je werd bijvoorbeeld als gemeentelid tot de orde geroepen als je niet klakkeloos geloofde wat de voorganger uitdroeg. Tegenwoordig is er meer aandacht voor de menselijke nood rond existentiële vragen, ziekte, verlies van geliefden, eenzaamheid enz.
Pastoraat 2018 heeft te maken met individuen die hun problemen zelf moeten oplossen. Dat gaat niet altijd even soepel. Kinderen wonen soms op afstand en sommige ouderen slagen er niet altijd goed in om vriendschappen te sluiten dan wel gezelligheid en een luisterend oor van iemand te krijgen. Dit betekent dat er veel stille nood is.
Vroeger waren er geen vrijwilligers in de kerk. Tegenwoordig kunnen predikanten probleemloos hun volledige werktijd vullen met allerlei bezoeken. Het is daarom fijn dat er vrijwilligers zijn. Maar op bezoek bij iemand die allerlei noden heeft, is het niet eenvoudig om zo iemand te begeleiden. Deels heeft dat te maken met de complexiteit van onze samenleving.

Vier pastorale modellen
Hans presenteerde vier pastorale modellen die ingezet kunnen worden bij een pastoraal gesprek:
a. De pastor als getuige: teksten uit de Bijbel en de nabijheid van God. Doel: het belang van het geloof in momenten van tegenslag. Veelal evangelisch / orthodox. Wel zinvol om het model te kennen.
b. De pastor als psycholoog: aansluiten bij de psychische problemen die de pastorant noemt en vervolgens de psychologische kennis die men heeft inzetten.
c. De pastor als vriend of vriendin: presentie: geen eigen agenda maar aansluiten bij de pastorant. Sleutelwoorden: de pastor weet het niet zonder meer, maar voelt zich wel betrokken bij de pastorant. Kan symmetrie wel?
d. De pastor als gids: dwarsverbanden zoeken tussen het verhaal van de pastorant, de christelijke traditie en/of de autobiografie van de pastorant.
Hans vroeg de aanwezigen naar hun voorkeur pastoraal model. Dat leverde heel diverse reacties op.

Vier vormen van gespreksvoering
Hans gaf ook een uitleg over vier vormen van gespreksvoering:
a. Laat de pastorant vertellen (…)
b. LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen
c. Vraag naar feiten, gevoelens, levensbeschouwing, spiritualiteit
d. Probleemverheldering, probleemnuancering, probleembehandeling
Belangstellenden kunnen de uitgewerkte tekst van de presentatie opvragen bij Hans Snoek: hsnoek56@gmail.com
Aan het eind van de leerzame avond ontving iedereen van Piet Jan een overzicht met teksten en gebeden, die je kunt gebruiken bij een pastoraal bezoek. Je kunt bijvoorbeeld een passende tekst of gebed op een mooie kaart schrijven en die achterlaten bij je pastorant of je kunt de tekst samen lezen of voorlezen en dan geven. Zo zijn er verschillende handvatten die kunnen helpen om een bezoek op een mooie manier af te ronden.

Corrie Kamphof, mei 2018