Van het Pastoraal Meld Punt

Werkwijze PMP (Pastoraal Meld Punt)

Een ieder die behoefte heeft aan bezoek of iemand weet die behoefte heeft aan bezoek of een andere vorm van aandacht kan terecht bij het Pastoraal Meld Punt (PMP). Ook als u iets te melden heeft voor het Wel en Wee bord kunt u dat kwijt bij één van de leden van het PMP.

Hoe werken wij?

Iedere week heeft iemand van het PMP 'dienst' op zondag. Voor en na de kerkdienst staan we bij het Wel en Wee bord in de Voorhof. We noteren de vragen en wensen en maken een praatje.

In de week daarna bellen we op of sturen we een kaartje bij ziekte, overlijden of vreugdevolle gebeurtenissen, geboorte en huwelijksjubilea. Oudere gemeenteleden ontvangen ook een kaart en/of bloemen rond hun verjaardag. Het PMP is als het ware oog en oor van de gemeente.

Kroonjarigen vanaf 80 jaar worden vermeld op het Wel en Wee bord. Als u daar geen behoefte aan heeft kunt u dat bij een van ons melden. Het PMP is er voor u en jou!

Wat doen we nog meer?

Eens per jaar organiseren we een thema-avond voor bezoekmedewerkers en andere belangstellenden met meestal een gastspreker. Dit jaar was het thema omgaan met rouw en verlies onder leiding van Ouderenwerker Irene Stok. Een samenvatting op papier van deze interessante avond is bij ondergetekende nog verkrijgbaar.

Met Kerst en Pasen sturen we een speciale groet naar onze oudere gemeenteleden.

Vertrekkend en nieuw lid PMP

Voor de zomer namen we als PMP afscheid van Riet Hessel. Zij heeft jarenlang trouw haar dienst bewezen aan het PMP. Tijdens een gezellig etentje/vergadering hebben we haar hartelijk bedankt daarvoor. Gelukkig is er ook weer een nieuwe collega die mee gaat draaien in het PMP. Johanneke van Marle-Verduijn. Zij stelt zich zelf voor in deze Mozaïek. Het Pastoraal Meld Punt is dus op sterkte maar enthousiaste nieuwe leden zijn altijd welkom.

Johanneke van Marle stelt zich voor….

Mijn naam is Johanneke van Marle en sinds deze zomer ben ik mee gaan draaien met het PMP. Ik ben getrouwd met Martijn en samen hebben we twee kinderen, Daniël en Rosanna. In het dagelijks leven werk ik als kinder- en jeugdpsycholoog bij een praktijk in Hilversum.

Ik heb het stokje overgenomen van Riet Hessel, die mij al enige wegwijs heeft gegeven in de taken die horen bij het PMP. Het opvolgen van iemand met zo’n lange staat van dienst en zo’n uitgebreid netwerk binnen de kerk is best een uitdaging, maar één die ik graag aan ga! Ik vind het een mooie en belangrijke taak om, samen met de andere PMP-ers, er zorg voor te dragen dat iedereen zich gehoord en gezien voelt in de kerk, of u/jij nu jong of oud bent. Sommige mensen zullen mij al kennen, voor anderen ben ik misschien een nieuw gezicht, voelt u zich altijd vrij om mij even aan te schieten voor of na de dienst!

Graag tot ziens!

Hartelijke groet,

Johanneke van Marle

Het PMP bestaat uit:

Corrie Kamphof, tel. 2731162

Tineke Drogendijk, tel. 2711844

Anke Hagen, tel. 2715301

Arja Ottink, tel. 2719699

Johanneke van Marle-Verduijn tel. 7508325

Margreet Zwart, tel. 2734141

Namens het PMP,

Corrie Kamphof.