Afscheid en nieuw begin! | Van het PMP

Helaas is het sinds maart, met name voor ouderen, een lastige tijd geworden vanwege corona. Geen wekelijkse kerkgang meer, geen gezellig praatje na de dienst met koffie, geen of veel minder contacten, de angst voor de ziekte… Eenzaamheid ligt dan op de loer. Het PMP en de bezoekmedewerkers hebben de afgelopen maanden actie ondernomen om toch het contact gaande te houden. Een extra telefoontje, driemaal een bemoedigend kaartje, soms al een fysiek bezoekje, de papieren nieuwsbrief met de liturgie voor mensen zonder internet.

Gelukkig komt de kerkgang sinds 5 juli weer voorzichtig op gang. Via reservering op de website of telefonisch is het weer mogelijk om hieraan deel te nemen. We hopen van harte dat binnen afzienbare tijd ook de ontmoeting met koffie/thee in de Voorhof en rond het wel-en-weebord weer mogelijk wordt, maar de ontwikkelingen rond het virus zijn helaas nog niet gunstig. Om de betrokkenheid op elkaar toch vast te houden ‘verplaatsen’ we het wel-en-wee-bord voorlopig naar de Mozaïek. Onder het kopje ‘Stuur eens een kaartje’ vermelden we iedere maand de kroonjarigen vanaf 80 jaar. In verband met AVG vermelden we alleen naam en leeftijd. Voor adressen en overige informatie kunt u contact opnemen met het PMP. De verjaardagen in september staan onderaan dit stukje.

Afscheid en nieuw begin
Na zes jaar trouwe dienst als coördinator van het PMP wordt het tijd voor een nieuw gezicht. Per 1 september volgt Marja van der Wees mij op. Ook zal zij de taak van ouderling op zich nemen. Ik vond het een mooie tijd met een zeer betrokken team. De taken zijn netjes verdeeld, van kerst- en paasgroet tot het bijhouden van de contacten, de financiën, de agenda en verslag van vergaderingen, de jaarlijkse bezoekmedewerkers-avond, het contact met de Kerkenraad, de bloemengroep, de bezoekjes, versturen kaarten etc. en natuurlijk het reguliere wekelijkse PMP-werk. Dank collega-PMP’ers voor de goede samenwerking en de gezelligheid. En Marja, veel succes als coördinator van dit team. Ook de bezoekmedewerkers, bloemengroep, Cock en Marjan, hartelijk dank. Er wordt veel werk verricht in de kerk!

Marja stelt zich voor…
Marja: “Corrie had het scherp in de gaten. Korte tijd nadat mijn baas kwam met de mededeling dat het weleens tijd werd om met pensioen te gaan, ontving ik een mailtje van Corrie: of ik haar wilde opvolgen als coördinator van het PMP en als ouderling. Dit tekent de echt betrokken PMP’er in Corrie. Niet alleen oog voor zieken en jarigen, maar zelfs voor aanstaande pensionado’s! Sinds 1985 zijn Bram en ik trouwe bezoekers van de Tuindorpkerk. Vanaf zomer 1986 bezochten we de kerk met ons aanwassende gezin. Onze kinderen zijn er gedoopt en bezochten achtereenvolgens crèche, kindernevendienst en basiscatechese. Ook ons lief en leed hebben we hier vele jaren gedeeld. De afgelopen jaren heb ik zelf vanwege gebroken ledematen ook een aantal keren vele gezellige bezoekjes en lieve kaarten mogen ontvangen. Kortom, het wordt zeker tijd om eens iets terug te doen. Ik heb er zin in om samen met de zittende PMP’ers en bezoekmedewerkers, gemeenteleden die wel of wee ten deel valt met bezoek en aandacht te gaan verwennen.”

Leden van het Pastoraal Meldpunt

De leden van het PMP zijn:
• Marja van der Wees (coördinator per 1 september)
• Anke Hagen
• Arja Ottink
• Margreet Zwart
• Marie-Alice Storimans
• Petra Moll

Hartelijke groet namens het PMP,
Corrie Kamphof,
Augustus 2020

Stuur eens een kaartje
Onze verjaardagskalender vermeldt:

september
6 Mw. P. Kamper 92 jaar
6 Mw. G.S. Geurts 90 jaar
14 Mw. J.C. Warnaar 80 jaar
15 Mw. A.J. van Verseveld-Heijmans 95 jaar
17 Mw. L. Haring 80 jaar
24 Hr. M.L. van der Meijden 80 jaar
30 Hr. H. van Haren 94 jaar

Wilt u een kaartje sturen? Bel of mail voor het adres naar de coördinator PMP: Marja van der Wees (06-52196754 of marja@vanderwees.com).