Uit het PMP

Het einde van het jaar nadert. Ook dit jaar verzorgt het Pastoraal Meld Punt (PMP) een Kerstgroet voor de oudere gemeenteleden (80+) van de Tuindorpkerk.

‘Open Deur’ is een maandblad over vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken (www. open-deur.nl). Elk nummer heeft een thema. Het kerstnummer van 2019 gaat over ‘In de stal’. Je vindt er de jonge moeder Maria, Jozef, een ezel en een os, herders met hun schapen, wijzen uit het oosten, en natuurlijk het pasgeboren kind Jezus. De stal is geen stevig huis, geen paleis, maar een eenvoudige plek die past bij het leven dat Jezus zal gaan leiden en bij zijn boodschap.
Dit nummer bezorgen we samen met een kerstgroet bij onze zeer gewaardeerde oudere gemeenteleden. Maar daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Daarom ligt dit cadeautje op adres klaar achter in de kerk op zondag 15 december en 22 december. We vragen de overige gemeenteleden om een paar exemplaren mee te nemen en te bezorgen bij de mensen die bij hen in de buurt wonen. Namens het PMP bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.