Van het PMP september

Werkzaamheden Pastoraal Meldpunt (PMP) Tuindorpkerk
Voor de nieuwkomers in de kerk en anderen die het niet (meer) weten volgt hier een uitleg van de werkzaamheden van het Pastoraal Meldpunt van de Tuindorpkerk.

Wat is en doet het Pastoraal Meldpunt?
De leden van het PMP houden zich structureel bezig met het wel en wee van de gemeenteleden van de Tuindorpkerk. Zij doen dit o.a. door volgens rooster wekelijks op zondag aanwezig te zijn in de Voorhof vanaf 9.30 uur en na de kerkdienst. Herkenbaar met een badge staat de dienstdoende PMP’er bij het Wel en Weebord. Ieder die behoefte heeft aan bezoek of iemand weet die daaraan behoefte heeft of aan een andere vorm van aandacht, kan dat melden bij het PMP. Ook als u iets te melden heeft voor het Wel en Weebord kunt u dat kwijt bij één van de leden van het PMP.

Wel en Weebord
Dit bord wordt wekelijks geactualiseerd door een lid van het PMP. Hierop staat het wel en wee van de gemeenteleden vermeld. Geboorte- en overlijdensberichten en de oproep eens een kaartje te sturen naar een zieke zijn de belangrijkste berichten op dit bord. Kroonjarigen vanaf 80 jaar worden ook vermeld op het bord evenals de huwelijksjubilea. Als u daar geen behoefte aan heeft kunt u dat bij een van ons melden. Uw naam wordt alleen vermeld op uw verzoek en/of na uw toestemming.

Werkwijze
De dienstdoende PMP’er noteert de vragen en wensen en maakt een praatje. Het is vaak een gezellige drukte bij het Wel en Weebord.
In de week daarna belt zij op of stuurt een kaartje bij ziekte, overlijden of vreugdevolle gebeurtenissen, zoals geboorte en huwelijksjubilea. Oudere gemeenteleden ontvangen ook een kaart en/of bloemen rond hun verjaardag. Aan het eind van de week maakt de dienstdoende PMP-er een verslagje van de gebeurtenissen van die week en actualiseert het Wel en Weebord. U kunt ons ook door de week bellen of mailen om iets te melden of te vragen. Het PMP is als het ware oog en oor van de gemeente.

Wat doen we nog meer?
Met Kerst en Pasen sturen we een speciale groet naar onze oudere gemeenteleden.
Eens per jaar organiseren we een thema-avond voor bezoekmedewerkers en andere belangstellenden, meestal met een gastspreker. Dit jaar was het thema ‘omgaan met eenzaamheid bij bezoekwerk’ onder leiding van Irene Stok.

Vacature
Na vijf jaar trouwe dienst heeft Tineke Drogendijk deze zomer het Pastoraal Team verlaten. In juni hebben we afscheid genomen met een etentje en haar als dank voor haar diensten in de bloemetjes gezet. Het vertrek van Tineke doet ons omzien naar een nieuwe persoon die ons team wil versterken. Het is dankbaar werk in een enthousiast team en als ‘gewoon lid’ valt het werk erg mee. Eén keer in de keer weken heb je dienst. Denk er eens over en schiet een van de overige PMP’ers gerust aan voor meer informatie. Er is een gedetailleerd draaiboek, je kunt ook eerst meelopen en je kunt altijd terugvallen op de ervaren andere leden. Kunnen we jou/u binnenkort verwelkomen in ons team? Van harte welkom.

De leden van het PMP zijn:
Corrie Kamphof (Coördinator)
Anke Hagen
Arja Ottink
Margreet Zwart
Petra Moll

Hartelijke groet namens het PMP,
Corrie Kamphof