Pastoraat

Afscheid en nieuw begin! | Van het PMP

Helaas is het sinds maart, met name voor ouderen, een lastige tijd geworden vanwege corona. Geen wekelijkse kerkgang meer, geen gezellig praatje na de dienst met koffie, geen of veel minder contacten, de angst voor de ziekte… Eenzaamheid ligt dan op de loer. Het PMP en de bezoekmedewerkers hebben de afgelopen maanden actie ondernomen om toch het contact gaande te houden. Een extra telefoontje, driemaal een bemoedigend kaartje, soms al een fysiek bezoekje, de papieren nieuwsbrief met de liturgie voor mensen zonder internet.

Lees meer...

Van het PMP

Ook met Pinksteren denkt het PMP aan onze oudere gemeenteleden. Na de Paasgroet en de kindertekeningen worden nu ook met Pinksteren 100 kaarten met een bemoedigende tekst bezorgd bij hen.

Namens het PMP,
Corrie Kamphof

8 april Nieuws van PMP

Nieuwsbrief op papier
Gedurende de coronatijd, waarin we niet met elkaar in de Tuindorpkerk de wekelijkse dienst kunnen vieren, is er een mooi alternatief: de digitale kerkdienst, die via internet te beluisteren is. Ook verschijnt er nu zeer regelmatig een digitale nieuwsbrief. Prachtig, zo blijf je op de hoogte en kun je ook zelf je bijdragen leveren. Maar als je nu geen internet hebt of je kunt er niet mee omgaan, dan mis je dit allemaal en dat is jammer.

Lees meer...

Pleidooi voor verdriet

Op dinsdagavond 24 maart organiseert het PMP zijn jaarlijkse bijeenkomst voor bezoekmedewerkers en andere belangstellenden. De avond is bedoeld voor iedereen die op een ontspannen wijze en in een veilige setting wil leren beter om te gaan met het verdriet van anderen en van zichzelf.

Lees meer...

Pleidooi voor verdriet

Een avond over omgaan met verdriet in (pastoraal) bezoekwerk, andere contacten en persoonlijk leven.
Op dinsdagavond 24 maart organiseert het PMP de jaarlijkse bijeenkomst voor bezoekmedewerkers en andere belangstellenden. De avond is bedoeld voor iedereen die op een ontspannen wijze en in een veilige setting wil leren beter om te gaan met het verdriet van anderen en van zichzelf.

Lees meer...