Wie speelt er op het orgel?

Door het vertrek van Willeke Smits als vaste organist van onze kerk waren er meteen bijna twintig vieringen over voor de rest van het jaar waarvoor we nog een organist zochten.

In Utrecht is er door samenvoeging van kerken momenteel een overcapaciteit aan organisten. Uit die overcapaciteit hebben drie organisten toegezegd om een aantal vieringen te spelen, namelijk Ko Zwanenburg, Karel Demoet en Berry van Berkum. Van de overgebleven vieringen wilde Wouter Koelewijn er een behoorlijk aantal invullen. Hij is inmiddels een vertrouwde musicus bij ons. In de oecumenische viering speelde Arno van Wijk en binnenkort speelt Jeroen van Kleef. En we horen onze vaste gast-organist David Jansen op de kerkelijke feestdagen. Ook hebben we inmiddels Sander Booij een keer kunnen verwelkomen; hij is tevens orgelbouwer en nam de gelegenheid een blik te werpen in het inwendige van het orgel. Toen het in de zomer een keer niet lukte om een organist te vinden, hadden we een avondmaalsviering met Wout van Veen op de vleugel – dat gaf de viering een bijzonder karakter.

Steeds valt mij op hoe verrast de gast-organisten zijn over de kwaliteit en de mogelijkheden van het Ruprecht-orgel. En ook dat ze heel makkelijk aansluiting vinden bij de manier waarop wij de vieringen vormgeven – meestal volstaat een kort overleg voorafgaand aan de viering zoals over het begin van de viering, de verschillende antwoordmomenten in de vaste onderdelen, en over het tempo van onze liederen. De organisten hebben mooie toevoegingen laten horen, zoals een verlengd naspel bij het kinderlied, zodat de kinderen onder orgelspel naar de kindernevendienst kunnen gaan. Tijdens de afgelopen doopviering legde de organist een ingetogen volgehouden melodie van de Ubi caritas-acclamatie onder de voorbeden. Ook na de vieringen hebben we mooi afsluitend orgelspel van de gast-organisten gehoord. Ik vraag hen altijd om te blijven koffiedrinken zodat geïnteresseerde gemeenteleden – die zijn er veel – hen nog even kunnen spreken.

Inmiddels probeer ik de eerste helft van volgend jaar al in te vullen, zodat de commissie voor de opvolging van Willeke voldoende speelruimte heeft. Al met al een prachtige gelegenheid voor ons om met andere organisten kennis te maken en voor de organisten met onze gemeente en het orgel. Wie weet waar dat in de toekomst nog toe kan leiden.

Henk Walvoort,
liturgiecommissie