Impressies van de viering van 18 oktober en van de ontmoetingen daarna

De tweede Vierkrachtviering van dit nieuwe seizoen had als thema: Wie helpt jou op weg? Wie is jouw influencer? Welke mensen zijn voor ons tot voorbeeld geweest en helpen ons op weg in deze tijd? De viering was een goed uitgebalanceerd geheel van liederen, verhalen, gebeden, bezinning en bemoediging. Twee indrukwekkende verhalen werden verteld.

Het ene door Ines van den Berg ging over haar oudoom, een Franciscaner abt Fra Ruder in voormalig Joegoslavië, die opkwam voor het Bosnische volk en haar cultuur. Het andere door Caroline Jansze over een Syrisch vluchtelingenmeisje Enaz, dat bij Caroline in een internationale schakelklas zat. Een meisje dat de moed had haar een brief te schrijven omdat ze zich door juf Carolien gezien wist. Beide verhalen werden door voorganger Ineke van Keulen verbonden met het thema en met de lezing van twee aansprekende vertellingen over Zacheüs en over de bloedvloeiende vrouw. Zo werd het thema heel dicht tegen onze werkelijkheid aangelegd en ging het evangelieverhaal op een verrassend nieuwe manier spreken. De liederen in de viering waren met zorg gekozen. Zo kwam het lied “Wind beneath my wings” van Jeff Silbar en Larry Henley, prachtig gezongen door Myrre van Dijk en Eline van Wijk, heel erg binnen. Evenals het lied “Geef mij een mens die mij bij mijn naam noemt”, gezongen door deze twee dames, samen met Ties jonkman en Hilbert Kamphuis. En onze organiste/pianiste Dorien Schouten speelde stukken op orgel, Christe qui lux est et dies van Jan Pieterszoon Sweelinck, en piano, La Sarabande van Gabriel Grovlez, die nauw aansloten bij de thematiek en dynamiek van de viering.
Na de viering gingen 27 mensen naar zeven huizen om door te praten over de viering en het thema. Ieder huis had een papier gekregen met een aantal leidvragen. Een klein boeket aan reacties van de Vierkracht viering en van de ontmoeting daarna in de huizen.

Ik ben samen met Ties en Wim bij Nine geweest. We hebben met elkaar gedeeld wie ons in beweging heeft gezet. Dat was voor de een wat concreter dan voor de ander en zowel vanuit familie als daarbuiten. In wiens voetspoor we zouden willen gaan werd door een paar hun vader genoemd. We herkennen dat Jezus een gids in ons leven is maar we herkennen ook andere gidsen.
Hartelijke groeten, Janneke Zijlstra

Het was een mooie viering vanmorgen met de verhalen van Inez en Carolien. Ook de nazit was een bijzondere ervaring. Een zeer waardevolle ontmoeting. De huisgesprekken zijn de sleutel tot het onderhouden, vernieuwen en uitdiepen van de onderlinge band van gemeenteleden. Zeker nu. Als we ook de jeugd op de een of andere manier kunnen blijven binden door ze samen te laten komen is er voor de TK zeker zicht op overleven na Corona.
Hartelijke groet, Ties en Wim

We hebben met elkaar een open, eerlijk en oprecht geïnteresseerd gesprek gevoerd. Het is niet zo dat we specifiek de vragen hebben beantwoord. De een komt op latere leeftijd tot geloof, de ander maakt de keus zich bij onze kerk aan te sluiten. Voor ons allen is Jezus onze gids. We zouden wel meer vertrouwen kunnen hebben, zoals de vrouw in de bijbellezing.
Hartelijke groet, Paul en Riet

Allereerst over de viering. Ik vond het een mooi geheel met de persoonlijke ervaring, de lezing en prachtige liederen. Ik was blij erbij te zijn.
Wat de thuisbijeenkomst betreft: we hadden een heel plezierig samenzijn met André en Maaike. We hebben het over veel verschillende zaken gehad, vooral over onze kerkelijke gemeenschap nu in de corona strijd maar ook straks. Ten slotte ook nog even over het thema van de dienst. Maar al met al laat zich dat gesprek niet samenvatten in een verslagje. Maar het was zeker de moeite waard om in alle rust (dat is het voordeel van (gedwongen) kleinschaligheid) met elkaar te zijn.
Hartelijke groet, Ruud Moll

Marja en Bram mochten Mendé en Christine ontvangen. Heel leuk om elkaar zo beter te leren kennen. We kenden alle vier mensen uit onze familie, opleiding of werk, die inspirerend waren, maar een Grote Gids die voor een richtinggevende omwenteling in ons leven heeft gezorgd, zat daar niet bij. Blijkbaar doen wij het in ons leven met onze eigen inspiratie (knipoog).
Hartelijke groet, Bram van der Wees

Allereerst willen we melden dat wij het hartverwarmend vonden om op deze manier bij elkaar te komen met vier mensen uit dezelfde kerk die elkaar soms nog maar nauwelijks kennen. Ondanks dat hadden wij een inspirerende uitwisseling waarin ieder zich vrij voelde om te zeggen wat hij/zij wilde.
Wij zijn begonnen met vraag 2. Onze conclusie is dat we dit op veel terreinen hebben ervaren: via een tv-programma, een docent tijdens onze studie, of soms de juiste persoon op de juiste plek waarvan wij ons nu de naam nu niet meer weten (of juist wel).Voor ons is Jezus ook in veel opzichten die wijze leidsman, dat is toch waarom wij met elkaar kerk zijn.
Hartelijke groet,
Tineke Drogendijk, namens Dirk Prins, Ineke van Keulen en André Versloot

Bas van den Berg, Utrecht, 21 oktober