Tussenevaluatie Vierkrachtvieringen

Op dinsdagavond 16 juni heeft er een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van het Experiment Vierkracht in het jaar 2019-2020. De eindevaluatie vindt i.v.m. corona niet in juni plaats, maar in november 2020. We hebben vooral gesproken over de vraag in hoeverre Vierkracht in de uitvoering al dan niet overeenkwam met de uitgangspunten zoals opgesteld in juni 2019. En we spraken met elkaar over de inhoud, de vorm en de reikwijdte van de vieringen. In de bijlage lees je meer over de uitkomsten van de evaluatie.