Met Veerkracht meer Vierkracht!

Wat hebben we veel veerkracht getoond met elkaar als Tuindorpkerkgemeenschap, in deze lastige coronatijd! We hopen dat we het nog wat langer uithouden, want dat blijkt helaas wel echt nodig, zolang er nog geen vaccin is en het virus nog gewoon rond blijft waren…

Die veerkracht tonen we ook in onze Vierkracht-vieringen. Diverse gemeenteleden ervaren een nieuw elan in deze vieringen en merken met name hoe zinvol het is om in de voorbereiding van zo’n Vierkracht-viering mee te doen. Je ontmoet gemeenteleden met wie je anders niet gauw in contact zou komen en voert vaak diepgaande gesprekken over geloof en leven. Heel waardevol.

Experiment
Het afgelopen jaar is Vierkracht gestart als experiment, op wisselende tijden, altijd met een maaltijd, met rituelen, muziek en nieuwe opstellingen in de kerkzaal. Elke Vierkracht-viering vroegen we je enkele vragen te beantwoorden: waar werd je enthousiast van, wat heb je gemist, wat kon beter? Ook hebben een paar gemeenteleden enkele anderen kort geïnterviewd over de vieringen. Die evaluaties heeft de kerkenraad gebruikt om met de mensen van het eerste uur, een groep van ca 15 personen, een tussenevaluatie te houden. Door de coronacrisis heeft de kerkenraad besloten om de vieringen in elk geval nog even voort te zetten als experiment. Op een later tijdstip besluit zij dan of Vierkracht een vast onderdeel wordt van de vieringen in de Tuindorpkerk. Dat hopen we natuurlijk wel en getuige de positieve reacties vanuit het moderamen, zou dat zo maar kunnen!

Leer- en verbeterpunten
Uit de tussenevaluatie, die we via Zoom in drie groepen hebben gehouden, zijn diverse leer- en verbeterpunten gekomen.
- Vooral deelname en betrokkenheid van de jeugd werd van belang gevonden. In eerste instantie wellicht via nevenactiviteiten en praktische hulp, later wellicht ook inhoudelijk. We hopen op actieve inbreng van de jeugdouderlingen en de leiding van de verschillende leeftijdsgroepen en van de kindernevendienst.
- De maaltijd werd door velen als een positief element ervaren, het nodigt laagdrempelig uit tot ontmoeting, anders dan het koffie drinken na de dienst.
- Bijzonder ook dat mensen die doorgaans niet vaak komen in de reguliere diensten, bij Vierkracht van de partij zijn.
Er zijn nog niet echt conclusies te trekken, maar als het gaat om nieuwe vormen en nieuw elan, zitten we wel op een goed spoor, zoals ook de kerkenraad aangeeft.

Vierkracht in het najaar
We weten natuurlijk niet hoe het zal gaan met Covid-19 en alle beperkingen daaromtrent, maar Vierkracht staat ook weer op de agenda voor het komende seizoen. Het kernteam, inmiddels bestaand uit Djurre Das, Iris Verkerk, Kersten Meijnen, Bas van den Berg en Ineke van Keulen, ondersteund door het moderamen, heeft eind juni een aantal nieuwe thema’s vastgesteld en de data en voorgangers zijn al bekend. We hebben er weer veel zin in!
De eerste Vierkracht-viering is a.s. zondag 13 september om 11 uur, met als thema: Op de bonnefooi – Inspelen op het onverwachte. Dit thema spruit voort uit de maanden dat we gedwongen thuis zaten, dat alles opeens anders moest en er veel onzekerheid ontstond over de nabije en verre toekomst. Om dit te verbreden: hoe ga je om met risico’s, zoek je de veilige weg of steek je je nek uit? En wat kunnen we hierbij leren van de bijbel? Voorganger is Bas van den Berg die samen met anderen de viering voorbereidt.
Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten in kleine groepen bij gemeenteleden thuis.
De aanvangstijden van de Vierkrachtvieringen zijn in onderling overleg en vanuit de evaluaties nu elke keer om 11.00 uur op de zondagmorgen (zodra het weer mag met koffie vooraf en aansluitend een gezamenlijke lunch).
Ook de volgende data kun je vast in de agenda zetten:
- Zondag 18 oktober 2020 - 11 uur - met Ype Viersen en voorbereidingsgroep
Dan gaat het over de Gidsen op onze weg. Welke leraar staat je het meest bij, van wie heb je werkelijk wat geleerd voor je leven?
- Zondag 15 november 2020 – 11 uur – met Piet Jan Rebel en voorbereidingsgroep
Thema is: Hoe voed je de hoop in deze tijd en laat je je niet moedeloos maken? Dit kwam voort uit de vele negatieve berichten en informatie waarmee we overspoeld worden: klimaatverandering, coronacrisis, nepnieuws, populisme. Hoe voorkom je dat je hierin wordt meegesleurd, wat kan hier helpen?
- Zondag 20 december 2020 – 11 uur – met Okke Wisse en voorbereidingsgroep
Over Consuminderen – Less is more! – misschien hoeven we niet altijd het allernieuwste gadget, de meest avontuurlijke reis, wekelijks shoppen en dingen kopen die je helemaal niet nodig hebt. Wat zegt de bijbel daarover eigenlijk?
- Zondag 17 januari 2021 – 11 uur – met Friso Smits en voorbereidingsgroep
Thema: Gelijke rechten voor regenboogjongeren – homo, lesbisch, transgender – wat is daar voor nodig? Wat wordt gevraagd van de omstanders bij elke groep die discriminatie ondervindt? Bijv. ook bij Black Lives Matters – wie moet er eigenlijk veranderen?
- Zondag 21 februari 2021 – 11 uur – met Ineke van Keulen en voorbereidingsgroep
Voorlopig thema: De waarde van gemeenschapsvorming – het belang van ontmoeting tussen zinzoekers (religieus en niet religieus)

Voor de volgende zondagen worden de thema’s in het najaar vastgesteld: suggesties zijn van harte welkom!

- Zondag 21 maart 2021 – 11 uur – met Ype Viersen en voorbereidingsgroep
- Zondag 18 april 2021 – 11 uur - met Piet Jan Rebel en voorbereidingsgroep
- Zondag 6 juni 2021 – 11 uur - met Okke Wisse en voorbereidingsgroep

Als je erbij wilt zijn, noteer dan de data alvast in de agenda. We kijken er naar uit!

Namens het kernteam,
Ineke van Keulen