Vieringen nieuws

Dienst van Schrift & Tafel op 25 oktober 2020

Op zondag 25 oktober a.s. hopen we voor het eerst sinds lange tijd weer de Maaltijd van de Heer met elkaar te vieren. "Met elkaar" betekent zowel met de 30 mensen die naar de Tuindorpkerk komen als met de mensen die meevieren door de kerkdienst via de kerkomroep te volgen. Door de coronaregels zal de viering anders verlopen dan we gewend zijn, daarom geven we graag alvast wat informatie over de wijze van vieren. Voor het overige volgt u de liturgie waarvoor later in de week een link op de website zal komen.

Lees meer...

Uitzending dienst 18 oktober

De Vierkracht-viering van 18 oktober kun je bijwonen door je op te geven via de website. Je kunt de dienst ook beluisteren via kerkomroep.nl. De orde van dienst vind je hier.

Preek dienst 11 oktober

De preek van  ds Piet Jan Rebel in de dienst van 11 oktober kun je hier teruglezen.

Tussenevaluatie Vierkrachtvieringen

Op dinsdagavond 16 juni heeft er een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van het Experiment Vierkracht in het jaar 2019-2020. De eindevaluatie vindt i.v.m. corona niet in juni plaats, maar in november 2020. We hebben vooral gesproken over de vraag in hoeverre Vierkracht in de uitvoering al dan niet overeenkwam met de uitgangspunten zoals opgesteld in juni 2019. En we spraken met elkaar over de inhoud, de vorm en de reikwijdte van de vieringen. In de bijlage lees je meer over de uitkomsten van de evaluatie.

Uitzending diensten 11 oktober

De diensten van 11 oktober, startzondag, kun je beluisteren via kerkomroep.nl. De orde van dienst van de meditatieve viering om 8.45 uur vind je hier. De orde van dienst van de viering om 10 uur vind je hier.