Vooraankondiging: De Tuindorpkerk en de toekomst

Op zondag 21 en 28 oktober willen graag met u als gemeente bespreken welke koers we willen zetten richting de toekomst. Het is voor ons een belangrijk gesprek, waarin we willen toetsen of we draagvlak kunnen vinden voor onze bakens richting die toekomst.

We zullen het ook concreet met u maken aan de hand van een voorstel om een aantal alternatieve vieringen te doen. Aan dit voorstel wordt nog geschaafd en we zullen zorgen dat deze uiterlijk een week van te voren beschikbaar is.
Graag willen we u vragen om bovenstaande datum aanwezig te zijn. Het gesprek zal van ca 11:30-12:30 zijn.
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Friso