Beeld en geluid

Voorlopig kun je de vieringen niet alleen volgen op de vertrouwde wijze via Kerkomroep.nl, waarbij alleen het geluid wordt doorgegeven, maar via Kerkdienstgemist.nl is ook te zien wat er tijdens de vieringen gebeurt.

Zelf zijn we niet ontevreden met de eerste resultaten, al blijft het wennen: zowel de vernieuwde geluidsapparatuur als het uitzenden met beeld. Het aantal mensen dat mee wil werken bij de bediening van de camera overtreft onze verwachtingen. Dat neemt niet weg dat er nog steeds plek voor meer medewerkers. Heb je een viering gemist? Dan kun je ze nog een rustig bekijken.